Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
logo Czas na pieniądz Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration zapraszają na XX Międzynarodową Konferencję Zarządzanie Finansami, która odbędzie się w dniach 27-29 marca 2019 r. w Kołobrzegu w hotelu Aquarius.


Podczas konferencji będą poruszane zagadnienia dotyczące wyceny przedsiębiorstw, oceny efektywności inwestycji, rynku finansowego i bankowości, a także tematyka związana z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania i skonfrontowania wyników badań, a także wymiany doświadczeń z licznie obecną kadrą zarządzającą firm i przedstawicielami władz samorządowych. Zgodnie z tradycją konferencji, kulminacyjnym punktem będzie uroczysta gala, podczas której nastąpi wręczenie statuetki Beta 2019 – nagrody przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami.

Opłata konferencyjna wynosi 1000 zł netto + 23% VAT. Obejmuje ona koszty wydawnictw konferencyjnych, wyżywienia (obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz udziału w uroczystej kolacji, podczas której zostanie wręczona nagroda Beta 2019. W opłacie konferencyjnej nie są uwzględnione koszty zakwaterowania. Zgłoszenia udziału w konferencji oraz artykuły przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.fmc.home.pl

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Zarządzanie Finansami
Kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Uniwersytet Szczeciński

Jak do nas trafić


mapa wneiz