Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Generation Data W ostatnich latach ekonomia i biznes uzależniły się jeszcze bardziej od zjawiska cyfryzacji. W związku z tym, w Unii Europejskiej ugruntował się pogląd, według którego silnikiem napędowym europejskiego rozwoju są modele biznesowe oparte na wykorzystywaniu danych.


Choć dane zaczęły stanowić niezwykle cenny zasób, taki model biznesowy wciąż występuje głównie w dużych przedsiębiorstwach. Według badań, istnieje spora przepaść w zakresie wykorzystywania danych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa pomiędzy dużymi i małymi firmami. Zmniejszenie tej przepaści jest jednym z celów naszego projektu.

Wiedza na ogół nie bierze się znikąd, a głównym źródłem wiedzy przyszłych przedsiębiorców są zwykle ich nauczyciele akademiccy. Często jednak jest tak, że rolę tę pełnią nauczyciele, którzy rozpoczęli karierę zawodową w czasach, gdy dane nie były jeszcze aż tak ważnym narzędziem. Aby móc przekazywać aktualną wiedzę, kompetencje nauczycieli akademickich muszą być doskonalone. Kolejnym celem projektu jest zatem wyposażenie w umiejętności z zakresu wykorzystywania danych w prowadzeniu biznesu nauczycieli akademickich, studentów przedsiębiorczości i zarządzania, menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, interesariuszy rozwoju ekonomicznego.

Jeśli chcesz pozyskać umiejętności z zarządzania danymi, które są kluczowe we współczesnej gospodarce, zachęcamy Cię do śledzenia postępów prac prowadzonych przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US w ramach projektu „Generation Data” realizowanego w kontekście unijnego programu Erasmus+.

Niebawem pojawi się bezpłatny kurs szkoleniowy Generation Data skierowany do nauczycieli akademickich i przedsiębiorców. Wkrótce poinformujemy również o oficjalnej stronie internetowej projektu.

generation data erasmus plus

Jak do nas trafić


mapa wneiz