Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 89 lat zmarł,
prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki
były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego,
założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Informatyki w Zarządzaniu,
członek licznych komitetów i rad naukowych w Polsce.


prof. Wierzbicki 

Wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki,
twórca szczecińskiej szkoły informatyki ekonomicznej,
będącej prekursorem i liderem wśród innych ośrodków w Polsce.

Odszedł od nas człowiek szlachetny, pełen skromności i pokory,
szanowany przez społeczność akademicką oraz naukową.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym
składają
Dziekan i społeczność akademicka
 Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  Uniwersytetu Szczecińskiego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 lutego (sobota) o godz. 12:45 w Kościele pw. św. Dominika, Plac Ofiar Katynia 1 w Szczecinie. Bezpośrednio po mszy świętej kondukt żałobny uda się na Cmentarz Centralny w Szczecinie. Przejście do grobu rozpocznie się ok.  godz. 14:00 od bramy głównej.


Profesor Tadeusz Wierzbicki urodzony 2 grudnia 1929 roku w Grudziądzu, pierwszy demokratycznie wybrany Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, założyciel i pierwszy dyrektor działającego od wielu lat na WNEiZ Instytutu Informatyki w Zarządzaniu.

W roku 2006 otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa US, za wdrożenie na Pomorzu Zachodnim wielu nowatorskich projektów informatycznych, bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego, a w szczególności za wypromowanie wysoko kwalifikowanej kadry naukowej oraz za redakcję naukową publikacji w dziedzinie informatyki ekonomicznej.

Prof. Wierzbicki jest twórcą szczecińskiej szkoły informatyki ekonomicznej, będącej prekursorem i liderem wśród innych ośrodków w Polsce, pozwoliła na to dobra znajomość języków obcych oraz stałe dążenie do poszukiwania tego, co jest motorem postępu. Była to wspaniała szkoła pracy naukowej, dyskusji i konstruktywnej krytyki, która do dzisiaj procentuje.

Dorobek naukowy Profesora zawarty jest w ponad 200 publikacjach, które zostały wydane w postaci książek, podręczników, artykułów i referatów naukowych. Wykształcił ponad 600 magistrów, dyplomowanych ekonomistów, był promotorem 20 doktoratów, recenzentem wielu prac z pięciu ośrodków naukowych Polski, a także kilkunastu prac habilitacyjnych w kraju i za granicą. Jako pracownik na stanowisku profesora zwyczajnego wypromował również 8 profesorów tytularnych oraz 20 doktorów habilitowanych. W latach 70. i 80. prof.Wierzbicki był członkiem licznych komitetów i rad naukowych, takich jak: Państwowa Rada Informatyki, Komitet Transportu PAN czy Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Natomiast biegła znajomość pięciu języków obcych pozwoliła mu na rozwijanie współpracy z zagranicą, co zaowocowało m.in. wieloma publikacjami obcojęzycznymi, a także powstaniem na kierunku informatyka i ekonometria studiów z wykładowym językiem niemieckim i angielskim.

Jak do nas trafić


mapa wneiz