Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
rynek nieruchomosci Instytut Ekonometrii i Statystyki WNEiZ US zaprasza na eksplorację tematów związanych z rynkiem nieruchomości! Wykłady dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości będą się odbywały podczas Studiów Podyplomowych „Rynek Nieruchomości”.


Projekt jest adresowany do różnych osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomościami, a także do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat rynku nieruchomości, mechanizmów nim rządzących oraz możliwości inwestowania.

Wymagania wstępne
: ukończony I stopień studiów. Oferta kierowana jest również do Studentów studiów magisterskich(II°).
Na Studiach prowadzone są trzy specjalności:
- Wycena nieruchomości,
- Zarządzanie nieruchomościami,
- oraz Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Istnieje możliwość jednoczesnego studiowania na dwóch lub trzech specjalnościach!

Wykładowcami
są najlepsi specjaliści rynku nieruchomości, członkowie państwowych komisji ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych, naukowcy i praktycy. Więcej informacji na stronie www.us.szc.pl/rn lub pod numerem telefonu 91 444 21 21.
Serdecznie zapraszamy!

Jak do nas trafić


mapa wneiz