Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
jeremie Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US serdecznie zapraszają do zapoznania się z ofertą programu „Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej” w ramach Inicjatywy Jeremie. Projekt kierowany jest do mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez: pracowników naukowych, studentów (studia dzienne, zaoczne), absolwentów (48 miesięcy), doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych.

Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej (maksymalna wysokość pożyczki to 75 000 zł) ma ułatwić przedsiębiorcom ze środowiska akademickiego dostęp do środków finansowych na preferencyjnych warunkach:
- oprocentowanie w całym okresie spłaty w wysokości 0,00%,
- 0,00% wkładu własnego,
- brak prowizji za udzielenie pożyczki,
- okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy (6 lat),
- możliwość skorzystania z 12-miesięcznej karencji w spłacie.

Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US na mocy zawartego listu intencyjnego współpracują w tym zakresie z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Szczecinie, który jest jednym z pośredników finansowych.

Szczegółowe informacje oraz obowiązująca dokumentacja dostępne są na stronie: www.abk.univ.szczecin.pl/....

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Jak do nas trafić


mapa wneiz