Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Obrona dr W dniu 26.06.2017 r. o godz. 10.30 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej


Nidhal Mohammed Ali
nt. The quality of information about earnings of commercial banks in Iraq
(Jakość informacji o zyskach banków komercyjnych w Iraku)

Promotor: dr hab. Tomasz Bernat, prof. nadzw. US
Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Alińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Bartłomiej Nita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

pdf Informacje o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - prof. A. Alińska
pdf Recenzja - prof. B. Nita

Jak do nas trafić


mapa wneiz