Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Konkurs prac magisterskich 1.03.2018 r. o godz. 9.00 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  Eweliny Niewiadomskiej
nt. Model organizacji systemu workflow w jednostce administracji publicznej

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk

Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Nowicki - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Ewa Krok - Uniwersytet Szczeciński

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - prof. A. Nowicki
pdf Recenzja - dr hab. E. Krok

Jak do nas trafić


mapa wneiz