Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Konkurs prac magisterskich 24.04.2018 r. o godz. 9.00 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  Mirosława Górskiego
nt. Statystyczne badanie wpływu determinant rynku nieruchomości na poziom rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce

Promotor: dr hab. Iwona Foryś promotor pomocniczy: dr Magdalena Janowicz

Recenzenci:
dr hab. Gabriel Główka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy
pdf Odpowiedź na recenzję: dr hab. G. Główka
pdf Odpowiedź na recenzję: prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek


Konkurs prac magisterskich 26.04.2018 r. o godz. 11.00 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


Fatimah Mohammed Furaiji
nt. Zastosowanie symulacji wieloagentowej w modelowaniu zachowania konsumentów ("Application of Multi-Agent Based Simulation in Consumer Behaviour Modelling")

Promotor: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, promotor pomocniczy: dr Agata Wawrzyniak
Recenzenci:
prof. dr hab. Magdalena Osińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. inż. Jan Studziński - Polska Akademia Nauk

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - prof. M. Osińska
pdf Recenzja - dr hab. inż. J. Studziński

Jak do nas trafić


mapa wneiz