Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
obrona pracy dr 21.05.2019 r. o godz. 8.30 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Beaty Ziembickiej
nt. Szacowanie wartości nieruchomości z uwzględnieniem efektywności energetycznej budynku

Promotor: dr hab. Iwona Foryś
Recenzenci:
dr hab. Gabriel Główka (Szkoła Główna Handlowa) 
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy doktorskiej
pdf Recenzja - dr hab. G. Główka
pdf Recenzja - dr hab. inż. M. Krajewska obrona pracy dr 21.05.2019 r. o godz. 12.00 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.Tomasz Żelazka
nt. Pomiar efektywności funkcjonowania banków spółdzielczych z uwzględnieniem ryzyka finansowego

Promotor: dr hab. Adam Adamczyk
Recenzenci:
dr hab. Sławomir Franek (Uniwersytet Szczeciński) 
dr hab. Anna Szelągowska (Szkoła Główna Handlowa)

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy doktorskiej
pdf Recenzja - dr hab. S. Franek
pdf Recenzja - dr hab. A. Szelągowskaobrona pracy dr 23.05.2019 r. o godz. 9.00 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dagmary Bogackiej-Iskry
nt. Controlling w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem sieciowym

Promotor: prof. dr hab. Wanda Skoczylas
Recenzenci:
prof. dr hab. Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński) 
prof. dr hab. Maria Sierpińska (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy doktorskiej
pdf Recenzja - prof. dr hab. W. Gos
pdf Recenzja - prof. dr hab. M. Sierpińska

Jak do nas trafić


mapa wneiz