Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Sukces organizacji jest wynikiem pracy menedżerów, od których wymaga się odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania organizacją. W odpowiedzi na te wyzwanie powstała specjalność Zarządzanie strategiczne.

Celem specjalności Zarządzanie strategiczne jest kształtowanie dobrze wykwalifikowanych młodych elit menedżerskich o szerokiej wiedzy i bogatych umiejętnościach, szanujących takie wartości jak: rzetelność, profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność. Absolwent specjalności będzie wyróżniał się zrozumieniem złożoności zarządzania organizacjami i podejmowanych przez nie strategicznych wyborów. Będzie zatem gotowy do zasilenia kadry menedżerskiej przedsiębiorstw regionu.

Przedmioty prowadzone w ramach specjalności realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. W szczególności rozwijana jest zdolność kreatywnego myślenia oraz podejmowania decyzji strategicznych, dlatego też wiele z przedmiotów prowadzonych jest na podstawie studiów przypadku. Na zajęcia zapraszani są praktycy zarządzania, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Ponadto studenci posiadają możliwość włączenia się do prac badawczych, organizacji konferencji oraz spotkań z przedstawicielami lokalnego środowiska biznesu i nauki. Dzięki temu studenci specjalności poznają środowisko lokalnego biznesu oraz przygotowują prace magisterskie na podstawie badań w przedsiębiorstwach z regionu.

Absolwent specjalności Zarządzanie strategiczne jest przygotowany do objęcia stanowiska:
- menedżera każdego szczebla zarzadzania w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit,
- kierownika w administracji publicznej,
- analityka procesów biznesowych,
- analityka zasobów wiedzy i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych,
- specjalisty ds. strategii,
- specjalisty ds. rozwoju,
- specjalisty ds. zarządzania i organizacji.

Już dziś podejmij strategiczną decyzję i wybierz specjalność Zarządzanie strategiczne!
Więcej >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz