Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Specjalność  dotyczy współczesnych form i narzędzi marketingowego zarządzania biznesem. Polska gospodarka zbliża się  do modelu gospodarki opartej na wiedzy, w której zapotrzebowanie na specjalistów z zarządzania i marketingu z dodatkową znajomością technologii  informacyjnych będzie rosło.

Program specjalności koncentruje się na takich umiejętnościach jak: analiza rynku i badania marketingowe,  planowanie marketingowe, analizowanie różnych aspektów  funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, prowadzenie skutecznej komunikacji z otoczeniem przedsiębiorstwa, wdrażanie strategii marketingowych,  analiza skuteczności i efektywności  działań przedsiębiorstwa na rynku.

Student posiądzie nie tylko wiedzę teoretyczną, ale będzie przygotowany do wykonywania praktycznych zadań w obszarze zarządzania  marketingowego w przedsiębiorstwie.

Jak do nas trafić


mapa wneiz