Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
MNiSW W terminie od 28.08.2017 r. do 22.09.2017 r. w systemie E-dziekanat, poprzez osobiste konto doktoranta, odbędzie się rejestracja wniosków o stypendium ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.


W terminie od 28.08.2017 do 22.09.2017r. doktorant ubiegający się o stypendium ministra powinien wypełnić wniosek w systemie e – dziekanat oraz złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami oraz oświadczeniem, do Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości,
al. Wojska Polskiego 65,
Willa West Ende, I p.pok.5, pon.-pt. godz. 9.00-14.00

Termin składania wniosków:
28 sierpnia – 22 września 2017 r.

pdf Zarządzenie Rektora US nr 43/2017 ws. stypendiów ministra dla doktorantów

Ważne informacje dot. zasad i trybu składania wniosków, wskazówki dot. wypełnienia wniosku, harmonogram prac dot. zbierania i wysyłania wniosków: Stypendium ministra dla doktorantów na rok 2017-2018  >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz