Zeszyty naukowe

Do artykułów publikowanych w „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” należy dołączyć:
  • krótkie streszczenie (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami; do 0,3 stronicy), zarówno w języku polskim jak i angielskim. Streszczenie musi być w układzie podanym we wzorze z podaniem słów dzielących je na odpowiednie części.
  • słowa kluczowe (3-5) w obu językach, nie powinny zawierać słów z tytułu artykułu
  • przetłumaczony tytuł.
Przykład

Tytuł  artykułu
  ( bold, wycentrowane; czcionka 16 pkt.)


Imię i nazwisko*
(bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt.)

Streszczenie (w języku polskim): Cel - tekst…. (czcionka 10 pkt.).
Metoda badania – tekst … (czcionka 10 pkt.).
Wynik – tekst … (czcionka 10 pkt.).
Oryginalność/Wartość – tekst … (czcionka 10 pkt.).

Słowa kluczowe: tekst… (czcionka 10 pkt.).

Po spisie literatury umieścić:

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
(litery drukowane, bold, do lewej, czcionka 10 pkt.)
Abstract (bold, do lewej, czcionka 10 pkt.): Purpose – translation … (czcionka 10 pkt.).
Design/Methodology/Approach – translation … (czcionka 10 pkt.).
Findings – translation … (czcionka 10 pkt.).
Originality/Value – translation … (czcionka 10 pkt.).

Keywords: translation … (czcionka 10 pkt.).