Zeszyty naukowe
  1. Tabele i rysunki powinny być umieszczone w tekście. Ponadto autor powinien również je dostarczyć w formie plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy Excel itp.). Dla zapewnienia czytelności wydruku kolorowe rysunki i schematy należy zamienić na czarno-białe (odcienie szarości).
  2. Zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office (np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej.
  3. Tabele, rysunki, wykresy schematy – maksymalna szerokość – 130 mm, maksymalna wysokość – 170 mm.
  4. Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1:1), w formacie *.tif, *.jpd (maksymalna szerokość – 130 mm, maksymalna wysokość – 170 mm).
  5. Zapisywanie wzorów: tekst główny – 10 pkt, indeksy – 7 pkt, maksymalna szerokość wzoru – 125 mm.
  6. Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe, rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.
  7. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do potrzeb druku).
Przykład

Tabela 1
Struktura bezrobocia w Polsce (wyjustony, czcionka 10 pkt.)

Wyszczególnienie
(czcionka w środku
tabeli 8 pkt.) 
Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3
Tekst w tabeli (8 pkt)

Tekst w tabeli (8 pkt) Tekst w tabeli (8 pkt) Tekst w tabeli (8 pkt)

Źródło: Tekst.... (czcionka 10 pkt.).

RYSUNEK (SCHEMAT)

Rys. 1. Dynamika bezrobocia w województwie (czcionka 10 pkt.)
Źródło: Tekst…. (czcionka 10 pkt.).