Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Stypendia 2018/2019


STYPENDIA SOCJALNE i ZAPOMOGI, STYPENDIA REKTORA US


Rejestracja wniosków na rok akademicki 2018-2019 odbywa się poprzez osobiste konto studenta w E-Dziekanacie zgodnie z terminarzem poniżej.


Terminy i miejsce składania  wniosków o stypendia na rok akad. 2018-2019 »

Podstawowe informacje dot. składania wniosków i dokumenty do pobrania na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego:    studenci.usz.edu.pl/stypendia/

Ważna informacja odnośnie stypendium Rektora US dla najlepszych studentów
Zgodnie z par.7 ust.7 Zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów US w roku akad. 2018-2019 punktacji będzie podlegać aktywna praca w jednym kole naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego potwierdzona stosownym zaświadczeniem wystawionym przez opiekuna koła naukowego.

pdf Zaświadczenie dot. aktywnego uczestnictwa w kole naukowym US

Inne oferty stypendialne


Stypendia dla studentów Zachęcamy studentów do zapoznania się z ofertami stypendialnymi finansowanymi z funduszy europejskich.
www.european-funding-guide.eu/apply

Jak do nas trafić


mapa wneiz