Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Startlogo katedry
ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Konferencję Naukową

logo2 katedry
Międzyzdroje, 16-18 maja 2018 r.

pdf Program Konferencji

CEL KONFERENCJI:

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim, w szczególności nowymi koncepcjami i wyzwaniami  w  tych  obszarach,  edukacją  ekonomistów  i  menedżerów oraz zagadnieniami  związanymi  z  zarządzaniem   w   oparciu   o wartości (takimi jak: etyka w biznesie, kapitał społeczny organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa).

Głównym  celem  tej  inicjatywy  jest  stworzenie  forum  wymiany  wiedzy oraz  rezultatów badań, poglądów i doświadczeń    
 w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.

Mamy również przyjemność poinformować, że wydarzenie to objął honorowym patronatem Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Edward Włodarczyk, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.

Łącząc wyrazy szacunku, w imieniu Rady Programowej oraz organizatorów serdecznie zapraszam,


Dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Przewodniczący Rady Programowejlogo3 patronat

Tematyka


logo katedry logo2 katedry


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi: zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, szkolenia, utrzymanie pracowników, przywództwo, konflikty w organizacji, patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi; zmiana w organizacji, komunikacja interpersonalna, planowanie ścieżki kariery, modele kompetencyjne.

 2. Gospodarowanie kapitałem ludzkim: rynek pracy, demografia, migracje, przedsiębiorczość, zdrowie.

 3. Edukacja ekonomistów i menedżerów: praktyki edukacyjne, kompetencje w obliczu oczekiwań pracodawców, edukacja ekonomiczna, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne.

 4. Wartości w organizacji: etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie w organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

 5. Nowe koncepcje, tendencje oraz wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim: zarządzanie różnorodnością (m.in. pokoleniową), talentami, prorodzinne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki współczesnych badań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, i inne.

RADA PROGRAMOWA:

Dr hab. prof. US Wojciech Jarecki (Przewodniczący) - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. AMW Grażyna Bartkowiak - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Prof. Dr Hans-Peter Benedikt - Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Dr hab. prof. UŁ Joanna Cewińska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. inż. prof. UE Anna Cierniak-Emerych – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. prof. UG Halina Czubasiewicz – Uniwersytet Gdański
Dr hab. prof. PG Małgorzata Gawrycka – Politechnika Gdańska
Dr hab. prof. UG Wiesław Golnau – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Dr hab. prof. APS Urszula Jeruszka – Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz – Szkoła Główna Handlowa
Dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Marek Kunasz – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. AGH Dagmara Lewicka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Anna Lipka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. prof. UEK Alicja Miś – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Renata Oczkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. prof. UMCS Anna Rakowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. prof. UEP Beata Skowron-Mielnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. prof. UEW Marzena Stor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. prof. PG Julita Wasilczuk – Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. UJ Anna Wziątek-Staśko – Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Patrycja Zwiech – Uniwersytet Szczeciński


Zgłoszenie


logo katedry logo2 katedry


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy >>>  potwierdzający chęć uczestnictwa w Konferencji.

KOSZTY UCZESTNICTWA (ceny brutto):
 • 1400 zł – pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (2 noclegi), wyżywienie
 • 1200 zł – pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (2 noclegi), wyżywienie
 • 1100 zł – uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (2 noclegi), wyżywienie
 •   900 zł – uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (2 noclegi), wyżywienie
 •   700 zł – publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Informacje na temat numerów kont do wpłat zostaną podane w późniejszym terminie.

W cenie konferencji są opłacone dwa noclegi: ze środy na czwartek (16/17 maja) oraz z czwartku na piątek (17/18 maja).
Inne noclegi zainteresowany uczestnik powinien w porozumieniu z hotelem wykupić (w miarę dostępności miejsc) we własnym zakresie.

W cenie konferencji jest także opłacona wspólna kolacja dla osób, które przyjadą do hotelu w środę (16 maja).

Publikacja


logo katedry logo2 katedry


PUBLIKACJA:
 • artykuł do czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego powinien obejmować 20 tys. znaków (0,5 arkusza wydawniczego)

 • wymogi edytorskie do czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (9 pkt na liście MNiSW,  język publikacji polski lub angielski): wnus.edu.pl/sip/pl/page/maszynopis

 • wymogi edytorskie do czasopisma Folia Oeconomica Stetinensia (11 pkt na liście MNiSW,  wymagany jęz. angielski       i poszerzona analiza ekonometryczna, objętość 20-25 tys. znaków): pdf Wymogi Folia Oeconomica Stetinensia

 • artykuł należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • po zakwalifikowaniu artykułu do określonego czasopisma może być wymagane dostosowanie go do właściwych wymogów edytorskich

 • warunkiem opublikowania artykułu jest uwzględnienie wymogów edytorskich, dokonanie w terminie opłaty konferencyjnej oraz uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Kalendarium


logo katedry logo2 katedry

KALENDARIUM:
 • do 10.12.2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń na konferencję (za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Konferencji)
 • do 30.12.2017 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
 • do 31.01.2018 r. – opłata konferencyjna
 • do 09.05.2018 r. – program konferencji
 • 16-18.05.2018 r. – Konferencja

pdf Program konferencji


Miejsce


Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 r. w Międzyzdrojach:

HOTEL VESTINA***, Renard Sp. z o.o.
ul. Promenada Gwiazd 30
72-500 Międzyzdroje
www.hotelvestina.pl
tel +48 91 32 80 973
fax +48 91 32 80 974

W cenie konferencji są opłacone dwa noclegi: ze środy na czwartek (16/17 maja) oraz z czwartku na piątek (17/18 maja). Inne noclegi zainteresowany uczestnik powinien w porozumieniu z hotelem wykupić (w miarę dostępności miejsc) we własnym zakresie. W cenie konferencji jest opłacona także wspólna kolacja dla osób, które przyjadą do hotelu w środę (16 maja).

Kontakt

logo katedry logo2 katedry


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka (Przewodnicząca)
Dr Sandra Misiak-Kwit (Wiceprzewodnicząca)
Dr Marta Młokosiewicz (Wiceprzewodnicząca)
Dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
Dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk
Dr hab. Marek Kunasz
Dr hab. Patrycja Zwiech

KONTAKT:

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64-66, 71-101 Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konferencja.kzkl.eu

ArchiwumArchiwum Konferencji:
 • I edycja (21-22 kwietnia 2016 r.) >>>

English


logo katedry logo2 katedry
Department of Human Capital Management
Faculty of Economics and Management
University of Szczecin
HUMAN CAPITAL IN ENTERPRISE AND ECONOMY
- PERSPECTIVE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS


pdf CONFERENCE LEAFLET


DECLARATION OF PARTICIPATION:
Please fill in doc the submission form   that confirms the willingness to participate in the Conference and send it by email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Jak do nas trafić


mapa wneiz