Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

 

dr hab. prof. US Edyta RudawskaDyrektor Instytutu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.401
Telefon(91) 444-2122
E-mailedyta(at)rudawska.pl
WWWwww.rudawska.pl
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.30-12.00 (tydz.1)
poniedziałek 14.00-15.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie relacjami z klientem, budowanie lojalności i zarządzanie marketingowe.

Sekretariat
mgr Małgorzata Hońkospecjalista
Stanowiskospecjalista
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.336
Telefon(91) 444-1985
E-mailmalgorzata.honko(at)usz.edu.pl
 
foto

Katedra Organizacji i Zarządzania
dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-LilaKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.337
Telefon(91) 444-1803
E-mailkatarzyna.gadomska(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 13.30-15.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Teoria organizacji i zarządzania, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura organizacyjna, dopasowanie organizacyjne, zarządzanie pracą zespołową, przywództwo, zarządzanie międzykulturowe
dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółkaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.301
Telefon(91) 444-1989
E-mailzgomol(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy:
foto
Zainteresowania naukowe:
Cybernetyka ekonomiczna, zastosowanie teorii systemów, metody i narzędzia informatyki w zarządzaniu organizacją, narzędzia sztucznej inteligencji w zarządzaniu informacją i wiedzą.
dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.302
Telefon(91) 444-1988
E-mailalberto(at)lozano.net.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 13.30-14.00
poniedziałek 15.30-16.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne, zarządzanie dynamiczne, nowoczesne metody zarządzania, projektowanie systemów zarządzania, zarządzanie wiedzą, organizacja inteligentna, procesy uczenia się organizacji, systemy informatyczne związane z uczeniem się organizacji, proces podejmowania decyzji.
dr Karol Kuczeraadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.306
Telefon(91) 444-1991
E-mailkkuczera(at)univ.szczecin.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 10.00-11.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie organizacjami, paradygmat sieciowy, organizacje sieciowe i wirtualne, wirtualizacja biznesu, model biznesu, wielokryterialne metody wspomagania decyzji
dr Hubert Pachciarekadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.304
Telefon(91) 444-2158
E-mailh.pachciarek(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 15.30-17.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie strategiczne, koncepcje zarządzania, zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, foresight, zarządzanie organizacjami pozarządowymi
dr Anna Plutaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.306
Telefon(91) 444-1991
E-mailapluta(at)vp.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.30-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Nauki o zarządzaniu, zarządzanie czasem, zarządzanie zasobami ludzkimi i pracą kierowniczą, zarządzanie twórcze, problemy wynikające z przyspieszenia funkcjonowania organizacji, przemiany w pracy współczesnych pracowników i ich konsekwencje
dr Aleksandra Rudawskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.305
Telefon(91) 444-1975
E-mailaleksandra.rudawska(at)gmail.com
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 14.15-15.45
foto
Zainteresowania naukowe:
Dzielenie się wiedzą między pracownikami, knowledge governance, procesy organizacyjnego uczenia się, koncepcja organizacji uczącej się, zarządzanie strategiczne i odnowa strategiczna, praca zespołowa, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
dr Grzegorz Szyjewskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-1911
E-mailgrzegorz.szyjewski(at)usz.edu.pl
WWWict-trainer.pl
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12.30-14:00
foto
Zainteresowania naukowe:
mgr Malwina Szarekasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.338
Telefon(91) 444-2173
E-mailmalwina.szarek(at)gmail.com
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop macierzyński
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie strategiczne, nowoczesne, koncepcje i metody zarządzania, współpraca międzyśrodowiskowa, realizacja strategii, kontrola strategiczna, elastyczność organizacji, ewolucja strategii, orientacja zasobowa zarządzania strategicznego

Katedra Marketingu
dr hab. prof. US Edyta RudawskaKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.401
Telefon(91) 444-2122
E-mailedyta(at)rudawska.pl
WWWwww.rudawska.pl
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.30-12.00 (tydz.1)
poniedziałek 14.00-15.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie relacjami z klientem, budowanie lojalności i zarządzanie marketingowe.
dr hab. prof. US Augustyna Burlitaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.409
Telefon(91) 444-2107
E-mailaugustynab(at)poczta.onet.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 9.00-10:30 (tydz.1)
poniedziałek 10:30-12.00 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Marketing, badania rynkowe i marketingowe, zachowania konsumentów.
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewiczprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.408
Telefon(91) 444-2108
E-mailewa.frackiewicz(at)usz.edu.pl
WWWwww.wneiz.pl/frackiewicz
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
zarządzanie marketingowe, e-marketing, e-klient, badania marketingowe, badania marketingowe on-line, marketing seniorów
dr hab. prof. US Jolanta Witekprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.402
Telefon(91) 444-2129
E-mailjwwitek(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy:
foto
Zainteresowania naukowe:
Konsumpcja, zachowania rynkowe konsumentów, handel, marketing.
dr Krzysztof Błońskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.413
Telefon(91) 444-2103
E-mailkblonski(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 8.30-10.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Badania rynkowe i marketingowe, pomiar skuteczności i efektywności działań marketingowych.
dr Magdalena Kowalskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.413
Telefon(91) 444-2103
E-mailmagdalena.kowalska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 8.30-10:00 (tydz.1)
poniedziałek 12.00-13.30 (tydz.2)
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Małgorzata Wiścicka-Fernandoadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.423
Telefon(91) 444-1979
E-mailmwiscicka(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: piątek 13.30-15.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Marketing, zarządzanie marketingowe, marketing relacji, zachowania konsumenta, komunikacja marketingowa
mgr Agata Dziakowicz-Grudzieńasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.423
Telefon(91) 444-1979
E-maila.dziakowicz(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop macierzyński
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
dr hab. prof. US Wojciech JareckiKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.0226
Telefon(91) 444-1983
E-mailwojciech.jarecki(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 14:00-15:30
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie kapitałem ludzkim, rekrutacja, zarządzanie wiekiem, rynek pracy, efektywność kształcenia.
dr hab. prof. US Marek Kunaszprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.0228
Telefon(91) 444-2080
E-mailmarek(at)kunasz.eu
WWWkunasz.eu
Konsultacje sem. zimowy: środa 9.15-10.15 i środa 11.45-12.15
foto
Zainteresowania naukowe:
Teoria kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie zasobami ludzkimi, rynek pracy, rynki kapitałowe.
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbickaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.0229
Telefon(91) 444-2159
E-mailewa.mazur-wierzbicka(at)wp.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 11.45-13.15 (tydz.1)
poniedziałek 11.45-13.15 (tydz.2)
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie kapitałem ludzkim, kompetencje menedżerskie
dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczykprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.0227
Telefon(91) 444-2106
E-mailkatarzyna.wlodarczyk(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.30-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Badania naukowe nad konsumpcją, problemami jakości życia, zachowaniem gospodarstw domowych; analiza rynku pracy, mikroekonomia, współczesne teorie przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą.
dr hab. Patrycja Zwiechadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.0230
Telefon(91) 444-2008
E-mailpatrycja.zwiech(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop macierzyński
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynek pracy, nierówności społeczne, zarządzanie różnorodnością, przedsiębiorczość, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw.
dr Sandra Misiak-Kwitadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.5 (przybud.)
Telefon(91) 444-2161
E-mails.misiak(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop macierzyński
foto
Zainteresowania naukowe:
Przedsiębiorczość, zarządzanie zasobami ludzkimi, samozatrudnienie kobiet, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rynek pracy, bezrobocie.
dr Marta Młokosiewiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Marketingu
Pokój nr / Room No.0225
Telefon(91) 444-2085
E-mailmarta.mlokosiewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
teoria kapitału społecznego, zaufanie, kapitał społeczny przedsiębiorstwa, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, kultura organizacyjna

Jak do nas trafić


mapa wneiz