Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Ogólne cele kształcenia
Celem studiów na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje jest, z jednej strony przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych (wiedza interdyscyplinarna), a z drugiej rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery lokalnego lidera - kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw w lokalnej społeczności.

Celem jest także kształtowanie krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych, ich uwarunkowań oraz posługiwanie się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i wykorzystywania do tego różnych instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich.

Studia mają także na celu przygotowanie absolwentów do realizacji własnych pomysłów biznesowych w formie małej firmy - uzyskania kompetencji w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej i umiejętność jej prowadzenia (kierowania) w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

Profil kształcenia na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje jest praktyczny, co oznacza, że obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, istotnych na rynku pracy. Wiedza zdobywana na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje ma charakter aplikacyjny, zawiera koncepcje, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, wyjaśniające powstawanie, rozwój i współpracę organizacji i pozwalające opisywać organizacje oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Sylwetka absolwenta oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów
Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany do założenia i rozwijania własnego biznesu, przejęcia biznesu rodzinnego, pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości. Może także pełnić rolę lidera przedsiębiorczości lokalnej np. na wsi, w małej miejscowości.

Profil praktyczny umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów. W programie kształcenia wzięto pod uwagę możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów. Odróżnia to kierunek od innych realizowanych na WNEiZ.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na innych kierunkach realizowanych w ramach nauk o zarządzaniu i ekonomicznych oraz na kierunkach o charakterze międzyobszarowym, w ramach których obszar przedsiębiorczość i inwestycje jest obszarem partnerskim.

Więcej informacji o nowym kierunku znajdziecie Państwo na stronie: www.facebook.com/przedsiebiorczosciinwestycje

Jak do nas trafić


mapa wneiz