Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil praktyczny

Gospodarka Nieruchomościami jest kierunkiem nowym, tzn. dotychczas nie ma podobnego kierunku studiów na Pomorzu Zachodnim. Potrzeba jego uruchomienia wynikała z konieczności kształcenia absolwentów, którzy byliby przygotowani do uzyskania licencji i uprawnień zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie, zarządzania i wyceny nieruchomości a także do pracy w urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami. Utworzenie kierunku Gospodarka Nieruchomościami ma zastąpić istniejącą specjalność Wycena Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Zasadniczym celem kształcenia, jaki wzięli pod uwagę konstruujący program, była sytuacja absolwentów na rynku pracy i struktura dotychczas oferowanych kierunków i specjalności w ramach edukacji ekonomicznej. Absolwent specjalności Wycena Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami posiada rozległą wiedzę na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości i szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami i jest przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej i w dalszej kolejności postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień zawodowych lub licencji zawodowych.

W ramach kierunku Gospodarka Nieruchomościami zakłada się kształcenie specjalistów, których kompetencje będą obejmowały zarówno umiejętności wyceny zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami a także umiejętności z zakresu analityki rynku nieruchomości, w ramach których, Absolwenci kierunku będą posiadać teoretyczne i praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi metodami i narzędziami jak też użytecznymi technikami informatycznymi.

Absolwent studiów I stopnia Gospodarka Nieruchomościami będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej, jak również do pracy na etacie w firmach i instytucjach, gdzie jest niezbędna wiedza z zakresu szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz