Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki

Od roku akademickiego 2018/2019 istnieje możliwość wyboru kierunku Informatyka w biznesie. I stopień studiów (3-letni) zakończony jest uzyskaniem stopnia licencjata.

Informacje o kierunku
„Informatyka” i „biznes” to połączenie dwóch bardzo cennych z punktu widzenia pracodawców obszarów kompetencyjnych. Nowoczesne technologie wkraczają niemal w każdą dziedzinę życia, więc zapotrzebowanie na specjalistów z umiejętnościami informatycznymi stale rośnie. Ekonomia natomiast dostarcza wiedzy o otaczającym nas świecie, o tym jak identyfikować potrzeby, korzystnie tworzyć i dostarczać produkty, aby ich odbiorca był zadowolony. A zadowolony klient to podstawa każdego dobrego biznesu!
Student kierunku „Informatyka w biznesie” otrzymuje wykształcenie dające szansę na podjęcie bardzo dobrze płatnej pracy w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym:
- programisty,
- testera oprogramowania,
- webmastera,
- analityka oraz projektanta aplikacji i serwisów internetowych,
- specjalisty ds. social media
- specjalisty ds. e-commerce 
- specjalisty ds. marketingu internetowego,
- specjalisty ds. analityki internetowej
- i wielu, wielu innych.

Program nauczania został dobrany tak, aby dostarczać wiedzę i kształtować umiejętności niezbędne do tworzenia użytecznych informatycznych rozwiązań biznesowych. Absolwent zna zasady i narzędzia niezbędne na każdym etapie wytwarzania oprogramowania, tj. analizy wymagań, projektowania, implementacji i testowania. Absolwent potrafi programować, projektować bazy danych i przetwarzać dane, analizować i modelować procesy biznesowe, a także projektować komunikację z użytkownikiem. Absolwent zna prawa ekonomii, reguły marketingu i zarządzania oraz umie je wykorzystać zarówno w celu tworzenia aplikacji biznesowych, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cechą charakterystyczną studiów jest duża liczba zajęć praktycznych w salach komputerowych, nowoczesne oprogramowanie, projekty indywidualne i zespołowe realizowane pod kierunkiem doświadczonej kadry dydaktycznej i praktyków.

pdfSzczegółowe informacje o programie przedmiotów (sylabusy) >>>

Strona na Facebooku >>>
Specjalności - I stopień: 

Program studiów „Informatyka w biznesie” przewiduje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

Jak do nas trafić


mapa wneiz