Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil praktyczny

Od roku akademickiego 2013/2014 istnieje możliwość wyboru kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje. I stopień studiów (3-letni) zakończony jest uzyskaniem stopnia licencjata.

Specjalności - I stopień: (wybór od 4 semestru studiów)

Informacje o kierunku

Atutem programu studiów jest połączenie wiedzy teoretycznej z jej weryfikacją w praktyce. Przewidziano wizyty studentów w innowacyjnych przedsiębiorstwach regionu zachodniopomorskiego, celem poznania rzeczywistych aspektów funkcjonowania firmy, bezpośrednie kontakty studentów z praktykami (wykłady). Częstą formą nauczania są studia przypadków, praca w małych grupach, autorskie projekty, wykorzystanie metod heurystycznych. Powołano radę praktyków, która jest wsparciem merytorycznym i służy doświadczeniem praktycznym.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz