Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Konkurs GUS Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.

Uczestnikami konkursu mogą być:
- absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
- absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora bądź autorów.

Zgłoszenia prac: do 16.10.2017 r.

Szczegóły >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz