Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Akta prawne i zarządzenia obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim
pdfRegulamin studiów w Uniwersytecie Szczecińskim obow. od roku akad. 2019/2020 (obowiązujący wszystkich studentów)
pdf Regulamin studiów w Uniwersytecie Szczecińskim obow. od roku akad. 2018/2019 (obowiązujący wszystkich studentów)
Organizacja roku akademickiego >>>
pdf Zarządzanie Rektora US nr 5/2019 r., z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów
pdf Wniosek o wysłanie dyplomu ukończenia studiów
pdf Zarządzenie nr 106/2019 zmieniające ws. zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego
pdf Uchwała RW nr 300/09/2018 ws. warunków przeniesienia ze studiów niestacjonarnych
pdf Uchwała RW nr 299/09/2018 ws. warunków przeniesienia ze studiów stacjonarnych
pdf Zarządzenie nr 7/2018 Dziekana WNEiZ ws. wyznaczenia terminu ślubowania
pdf Uchwała nr 240/06/2018 WNEiZ ws. indywidualnej organizacji studiów
pdf Uchwała nr 238/06/2018 WNEiZ ws. wyboru promotora oraz trybu uruchamiania semin. dyplomowych/magisterskich
pdf Uchwała nr 241/06/2018 WNEiZ ws. zajęć o charakterze informacyjnym
pdf Uchwała nr 237/06/2018 ws. zapisów na przedmioty/moduły/specjalności do wyboru
pdf Uchwała RW nr 297/09/2018 ws. zasad studiowania wg indywidualnego planu i programu studiów
pdf Uchwała nr 240/06/2018 WNEiZ ws. powołania opiekuna naukowego
pdf Uchwała RW nr 228/09/2015 ws. zwalniania z opłat za kształcenie
pdf Uchwała RW nr 295/12/2015 ws. studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej
pdf Zarządzenie Dziekana nr 80 ws. kontroli identyczności wydruku komputerowego pracy dyplomowej z wersją elektroniczną

 
Materiały dla studentów - zagadnienia na egzaminach  
 
 

Kierunek: Ekonomia
pdf Egzamin dyplomowy
pdf Egzamin magisterski

 
Materiały dla studentów - kierunki angielskojęzyczne
 
 

Kierunki: Economics and IT Applications, Public Management
pdf Uniwersalny komunikacyjny kurs języka angielskiego
Kierunek: Economics and IT Applications
pdf Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym


Materiały dla studentów w jednostkach Wydziału

Instytut Ekonometrii i Statystyki
Zagadnienia na egzaminach dyplomowych oraz materiały dla studentów >>>

Instytut Zarządzania i Inwestycji
pdf Zakresy zagadnień na egz. inżynieryjny i magisterski - specj. Marketingowe zarządzanie MSP (2013/2014)
  Materiały dla studentów »

Instytut Informatyki w Zarządzaniu
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2010/2011) - specjalność inżynierska: Inżynieria Internetu
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2011/2012) - specjalność inżynierska: Inżynieria Internetu
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2013/2014) - kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2014/2015) - kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2015/2016) - kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (specj. Zarządzanie projektami)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2016/2017) - kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (specj. Zarządzanie projektami)
pdf Zakresy zagadnień na egz. inżynieryjny i magisterski - specj. Marketingowe zarządzanie MSP (2013/2014)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej - studia stacjonarne I stopnia (2011/2012)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej - studia stacjonarne II stopnia (2011/2012)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej - studia niestacjonarne I stopnia (2011/2012)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej - studia niestacjonarne II stopnia (2011/2012)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej -  studia stacjonarne I stopnia (2012/2013)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej - studia stacjonarne II stopnia (2012/2013)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej -  studia niestacjonarne I stopnia (2012/2013)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej -  studia stacjonarne I stopnia (2013/2014)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej -  studia stacjonarne II stopnia (2013/2014)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej -  studia niestacjonarne II stopnia (2013/2014)
pdfPytania na obronę prac dla studentów kier. Informatyka i Ekonometria I st. studia stacjonarne(2014/2015)
pdfPytania na obronę prac dla studentów kier. Informatyka i Ekonometria II st. studia stacjonarne(2014/2015)
pdfPytania na obronę prac dla studentów kier. Informatyka i Ekonometria I st. studia stacjonarne(2016/2017)


Katedra Makroekonomii
pdf Strona tytułowa pracy licencjackiej/magisterskiej
pdf Standardy pracy magisterskiej/dyplomowej
pdf Zagadnienia na egzaminie dyplomowym (I stopień)

Katedra Marketingu
pdf Pytania na egzamin - Marketing I st.
pdf Pytania na egzamin - Marketing II st.
pdf Pytania na egzamin - Ekonomia i Zarządzanie I st.
pdf Pytania na egzamin - Ekonomia i Zarządzanie II st.

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
pdf Pytania obowiązujące na egzaminie magisterskim i dyplomowym
pdf Egzamin magisterski/dyplomowy (wypis z regulaminu studiów)

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
pdf Zagadnienia obowiązujące na obronach prac dyplomowych w Katedrze Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
pdf Strona tytułowa pracy dyplomowej / magisterskiej napisanej w Katedrze Polityki Społeczno-Gospodarczej


Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
pdf Pytania egz. : Zarządzanie i Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak do nas trafić


mapa wneiz