Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801


dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez prof. US dr hab. Ewę Mazur-Wierzbicką odbędzie się 19.09.2019 o godz. 11:00 w sali 0200. Proszę mieć ze sobą indeksy.

dr Urszula Wawer
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez dr U. Wawer odbędzie się 16.09.2019 r. o godz. 9.00 w pok. 224.

mgr Paweł Witkowski
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez mgr. Pawła Witkowskiego odbędzie się 12.09.2019 o godz. 10:00 w sali 005.

mgr Tomasz Zygmański
Poprawa ocen końcowych z ćwiczeń z Podstaw rachunkowości na kierunku Zarządzanie (niestacjonarne studia I stopnia, I rok) u mgr. Tomasza Zygmańskiego odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku o godz. 18:00 w sali nr 08.

Jak do nas trafić


mapa wneiz