Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

dr Urszula Wawer
Zaliczenie poprawkowe dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dn. 23.09.2017 r. godz. 8.15.

Jak do nas trafić


mapa wneiz