Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Dziekanat ds Studenckich prosi o dostarczenie oświadczenia o rozłożenie na raty czesnego na semestr letni i zimowy
na rok akademicki 2017/2018 do dnia 28.09.2017r. (druk do pobrania na stronie www.wneiz.pl we wzorach podań)

Oświadczenie można wysłać pocztą albo drogą mailową (skan-z czytelnym podpisem).

Jak do nas trafić


mapa wneiz