Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925


Dziekanat ds. studenckich zwraca się z prośbą do starostów roku (studia stacjonarne i niestacjonarne) o ustalenie z prowadzącymi terminów egzaminów letniej sesji, sesji poprawkowej oraz dodatkowego podejścia do egzaminu/zaliczenia (bezpłatny dodatkowy egzamin/zaliczenie), roku akademickiego 17/18 i dostarczenie pełnego harmonogramu sesji ( pdf plik do pobrania) do pok. 123 w nieprzekraczalnym terminie do 14.05.2018 r.


Po tym terminie egzaminy zostaną ustalone odgórnie przez Dziekana.

Prosimy pamiętać, że zgodnie z regulaminem US między egzaminami (podstawowymi) musi być przynajmniej jeden dzień przerwy.

Jak do nas trafić


mapa wneiz