Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Szkolenie BHP dla studentów I roku – terminy kursu poprawkowego w roku akad. 2017/2018

  1. 26 stycznia – 27 luty 2018 r.  przeprowadzenie kursu poprawkowego i testu BHP, szkolenie teoretyczne:

    - 26 stycznia 2018 r., godz. 12.00 – otwarcie dostępu do dwóch teoretycznych (e-learningowych) szkoleń poprawkowych (szkolenie poprawkowe bhp dla studentów studiów stacjonarnych 2017/2018 oraz szkolenie poprawkowe bhp dla studentów studiów niestacjonarnych 2017/2018).

    - 27 luty 2018., godz. 12.00 zamknięcie szkolenia teoretycznego (testu).

  2. 23 stycznia 2018 r., uruchomienie przez UCI modułu zapisów na szkolenie praktyczne (z udzielania pierwszej pomocy) w ramach szkolenia BHP studentów realizowanego w terminie listopad-grudzień 2017 (dla osób, które zaliczyły część teoretyczną a nie zrealizowały szkolenia praktycznego).

  3. 26 stycznia – 27 luty 2018 r. – uruchomienie przez UCI zapisów na szkolenie praktyczne BHP w ramach szkolenia poprawkowego BHP dla studentów studiów stacjonarnych 2017/2018 oraz szkolenia poprawkowego bhp dla studentów studiów niestacjonarnych 2017/2018.

Jak do nas trafić


mapa wneiz