70 lat edukacji ekonmoicznej
Ramowy program obchodów 70-lecia Edukacji Ekonomicznej na Pomorzu Zachodnim:

Godzina Wydarzenie
12.00 Spotkanie absolwentów WNEiZ i WZIEU
Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Mickiewicza 64-66, 71-101 Szczecin.
Program:
- Wystąpienie dziekana WNEiZ – Profesor Waldemar Tarczyński
- Wystąpienie dziekana WZiEU – Profesor Juliusz Engelhardt
- Wystąpienia gości
- Poczęstunek
- Spotkanie roczników (w salach)
14.30 Przejazd na koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego
 
15.00 Koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - SERVICE INTER LAB sala 314-316 (IIIp.)
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
16.00 Poczęstunek
Miejsce: hol budynku głównego Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
16.30 Spotkanie pt. „Szczecińska Szkoła Ekonomiki Transportu – wczoraj i dziś”
Odsłonięcie „Drzewa rozwoju naukowego Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu”
Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług s.010,
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
19.00 Bal Absolwenta
Miejsce: Restauracja Zamkowa


Więcej informacji na stronie internetowej: www.wneiz.pl/70lecie