Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Zdalny dostęp do baz on-line z komputerów spoza sieci komputerowej US możliwy jest dla każdego zarejestrowanego pracownika i studenta US, posiadającego kartę biblioteczną lub międzybiblioteczną, wystawioną przez BG US (zarówno korzystającego z systemu operacyjnego MS Windows jak i Linux).

Szczegółowe informacje: Biblioteka Główna/zdalny dostęp do baz on-line »

Anglojęzyczne bazy


Anglojęzyczne pełnotekstowe bazy danych
ProQuest (on-line)

Proquest
Baza ProQuest składa się z 3 podbaz zawierających ponad 5000 tytułów anglojęzycznych czasopism ekonomicznych. Znaczna część artykułów przedstawiona jest w wersji pełnotekstowej. Dostępna poprzez Internet.EBSCO (on-line)

EBSCO
Baza danych zawiera około 2900 tytułów anglojęzycznych czasopism ekonomicznych. Znaczna część artykułów przedstawiona jest w wersji pełnotekstowej.. Dostępna poprzez Internet.EMERALD (on-line)

EMERALD
Baza Emerald Management Xtra należy do największych i najbardziej wszechstronnych źródeł informacji na temat zarządzania, stanowiąc jednocześnie narzędzie wspomagające biblioteki, wykładowców, badaczy oraz studentów. Emerald publikuje ponad 200 spośród najbardziej prestiżowych i obszernych czasopism dotyczących wszystkich ważnych dyscyplin zarządzania. Dzięki wkładowi znaczących wydawców i autorów, każdy z artykułów jest na najwyższym poziomie. Ponadto Emerald Management Xtra prezentuje także recenzje streszczeń artykułów 300 najlepszych czasopism biznesowych i menadżerskich.
Baza dostępna ze wszystkich komputerów US.SPRINGER-KLUWER (on-line)

Springer
Baza danych zawiera czasopisma z połączonych baz Kluwer i Springer, z dziedzin: rolnictwo, technologia żywności, ekologia, medycyna farmakologia, psychologia, filozofia, religia, edukacja, prawo, nauki humanistyczne, technika, matematyka, fizyka, chemia, astronomia, ekonomia. Dostępna poprzez Internet.Viewswire (on-line)

Viewswire
Ekonomiczne bazy danych EIU (Economist Intelligence Unit)zawierające informacje gospodarcze i finansowe.JSTOR (on-line)

JSTORElektroniczne archiwum czasopism naukowych z dziedziny biznesu oraz językoznawstwa i literatury. Zakres chronologiczny - od końca XIX w. z zachowaniem tzw. "moving wall" (przeważnie wynosi on 3-5 lat od roku bieżącego).
Web of Knowledge, Web of Science

Web of Knowledge

Adres: Isiknowledge.com
Web of Science

Dostęp testowy do czasu podjęcia przez MNiSW ostatecznej decyzji o uruchomieniu licencji krajowej.
Platforma Web of Knowledge ta obejmuje bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należy: -Science Citation Index Expanded (SCIE),
-Social Science Citation Index (SSCI),
-Art & Humanities Citation Index (AHCI)
-Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR), która zawiera informacje między innymi o wartościach wskaźnika Impact Factor™ oraz Essential Science Indicators (ESI), prezentującej dane do oceny jakości artykułów.

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako baza Web of Science (WoS) będący częścią WoK. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, pełne informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), w której około 11.000 czasopism podlega bieżącej indeksacji, w tym dla SCIE - ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI - ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI - ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. W bazach SSCI i AHCI indeksowane są dodatkowo wybrane artykuły z czasopism z nauk ścisłych. Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy "Cited Reference Searching" pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora. Baza JCR zawiera ranking cytowalności czasopism, a baza ESI – rankingi cytowalności wiodących autorów, publikacji, instytucji i krajów.

Baza dostępna ze wszystkich komputerów USScience Direct (on-line)

Science Direct

Jedna z największych na świecie kolekcji internetowych opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera ponad 7 milionów artykułów z ponad 2000 czasopism naukowych, jak również liczne serie naukowe.Wiley OnLine Library (dawniej Blackwell Synergy) (on-line)

Wiley InterScience
Platforma Wiley Online Library zapewnia dostęp do ponad 4 milionów artykułów z 1500 czasopism. Dostarcza informacji o 9000 książek oraz setkach woluminów wielodziedzinowych materiałów źródłowych obejmujących prace naukowe, protokoły badań laboratoryjnych i bazy danych sygnowanych przez Wiley-Blackwell, Wiley-VCH, Jossey-Bass. Pełna lista czasopism, znajduje się pod adresem http://olabout.wiley.com.PROLA (on-line)

ProlaPhysical Review OnLine Archive - pełnotekstowe archiwum materiałów publikowanych w czasopismach American Physical Society od 1893 do 2002 r.

SCIENCE (on-line)

Science
Oferta bazy obejmuje:

• nieograniczony dostęp sieciowy poprzez Highwire, nowoczesną platformę internetową obsługującą czasopisma wydawane przez stowarzyszenia naukowe w USA
• dostęp do pełnej zawartości numerów - w tym do sekcji 'Peer-reviews' (Research Articles + Reports) oraz sekcji News, niedostępnej w innych konsorcjach/bazach danych
• dostęp do numerów archiwalnych* (pełne teksty - od 1997 r., oraz abstrakty - od 6 października 1995 r.)
• dostęp do pełnych tekstów wszystkich artykułów cytowanych lub wymienianych w Science, znajdujących się w kolekcji Highwire (760 czasopism)
• rozbudowane opcje wyszukiwania - w całej zawartości czasopisma od roku 1996
• interaktywny system linkowania artykułów, cytatów, odnośników z odpowiednimi źródłami (t.j. /PubMed/, /Medline/, /ISI/, /Scopus/)SCIENCE DIRECT (on-line)

ELSEVIER
Pełnotekstowa baza oferuje dostęp do 2443 tytułów dotyczących m.in. takich dziedzin jak: chemia, inżynieria chemiczna, informatyka, nauki o ziemi, ekonomia, biznes i zarządzanie, energetyka, ochrona środowiska, nauki biologiczne, społeczne, matematyka, fizyka, astronomia, i inne. Baza dostępna jest na serwerze ICM Uniwersytetu Warszawskiego (j/w).NATURE (on-line)


NATURE.com
Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Zostało założone w 1869 r. przez Normana Lockyera. Czasopismo posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie. Tygodnik /Nature/ opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Dostęp obejmuje rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 r. NATURE w wersji online dostępne ze wszystich komputerów US.GMID - Global Market Information Database (on-line)

Euromonitor
Euromonitor International to narzędzie informacyjno-naukowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów wszystkich kierunków ekonomicznych. Baza zawiera informacje:
COUNTRY STATISTICS, COUNTRY PROFILES, LIFESTYLE STATISTICS, LIFESTYLE ANALYSIS, MARKET DATA – GMID, COMPANY PROFILES, MARKET SHARES AND PERFORMANCE INDICATORS, INFORMATION SOURCES, MARKET ANALYSIS – GMID.
Dostęp ze wszystkich komputerów US do 31 grudnia 2012.EMIS (on-line)


EMIS
Serwis internetowy zawierający informacje o ponad 80 rynkach wschodzących na całym świecie. Dostęp ze wszystkich komputerów US do 31 grudnia 2012.Oxford University Press (on-line)

Oxford University Press
Baza abstraktowa Oxford University Press. Kolekcja składa się z czasopism reprezentujących takie dyscypliny jak: biomedycyna, medycyna, technika, sztuka, nauki społeczne. Baza dostępna ze wszystkich komputerów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Francuskojęzyczne bazy


Francuskojęzyczne bazy bibliograficzne
HAL (Hyper Articles en Ligne) (on-line)

HAL (Hyper Articles en Ligne)
Francuskie multidyscyplinarne archiwum prac naukowych dostępne w systemie open access. Archiwum zawiera głównie (lecz nie tylko) artykuły autorów francuskich, pracujących we Francji, artykuły z czasopism wydawanych we Francji, etc. W tej chwili w Hyper Articles en Ligne zgromadzonych zostało 153 821 dokumentów pełnotekstowych. HAL jest przeznaczone do składania i rozprzestrzeniania artykułów naukowych publikowanych w czasopismach lub wydawnictwach zwartych lub jeszcze niepublikowanych; rozpraw doktorskich i habilitacyjnych pochodzących z państwowych i niepaństwowych uczelni oraz placówek badawczych zarówno francuskich, jak i zagranicznych.


Polskojęzyczne bazy


Polskojęzyczne bazy bibliograficzne
MULTIWYSZUKIWARKA AtoZ (on-line)

EBSCO
Powoduje, że przy jednym wyszukiwaniu znajdowane są wyniki z wielu baz dostępnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.BIBLIO-INFO (on-line)

Centralny katalog Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego - rejestruje wydawnictwa od 1993 roku. Dostępny poprzez Internet oraz w Bibliotece Ekonomicznej za pośrednictwem sieci Novell ( OIN + Czytelnia Książek).UNION (on-line)

UNION
Baza publikacji Centrum Informacji i Dukumentacji Europejskiej.ZBP

alebank.pl (on line)

Uniwersytet Szczeciński bierze udział w ogólnopolskim programie "Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line", organizowanym przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego. Program zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum):
  • "Miesięcznik Finansowy BANK",
  • "Nowoczesny Bank Spółdzielczy",
  • "Europejski Doradca Samorządowy",
  • "Finansowanie Nieruchomości",
  • "Kurier Finansowy".

W pismach wypowiadają sie wybitni specjaliści - przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.

Aby skorzystać z Programu wystarczy kliknąć TAK i zarejestrować się na stronie www.alebank.pl. Otrzymają Państwo m.in. dostęp do:

  • Bieżących wydań pism (wysyłane na bieżąco, na adres e-mail)
  • Archiwum (dostępne on-line poprzez stronę www.alebank.pl)
Dostęp ze wszystkich komputerów w sieci wydziałowej.Prawo Polskie


Zawiera "Dzienniki Ustaw" i "Monitory Polskie" oraz wszystkie dzienniki urzędowe w wersji elektronicznej. Dostępne są w Pracowni Multimedialnej OIN.BAZTECH (on-line)

BAZTECH
Baza danych bibliograficzno-abstraktowa o zawartości czasopism technicznych oraz wybranych z nauk ścisłych i ochrony środowiska. Tworzona od 1998 roku przez 22 biblioteki akademickie i branżowe ośrodki informacji naukowo-technicznej. W bazie indeksowane są artykuły z ok. 450 czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Ogólnodostępna.INFOR-LEX Administracja (on-line)

INFOR-LEX
Infor LEX ADMINISTRACJA to zbiór produktów elektronicznych prezentujących akty prawne, projekty ustaw i orzecznictwo (polskie oraz Unii Europejskiej), interpretacje urzędowe oraz zbiór porad, komentarzy i artykułów publikowanych w wiodących 18 czasopismach fachowych INFOR PL S.A. Ponadto baza zawiera wzory umów, pozwów, pism procesowych, formularzy podatkowych i in. oraz praktyczne dodatki takie jak: adresy organów administracji, ujednolicone standardy rachunkowości, kalkulatory, wskaźniki, stawki, klasyfikacje statystyczne.

Baza Infor LEX Administracja podzielona została na:
• katalogi wiedzy (gromadzą w jednym miejscu wszystkie materiały na dany temat)
• czasopisma (44 tys. porad dotyczących problemów prawnych, podatkowych, księgowych i kadrowych, 150 tys. artykułów)
• opracowania kompleksowe (od 2001r do bieżącego)
• przepisy ( Kodeksy, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe, Dzienniki Unii Europejskiej (L), Dzienniki Unii Europejskiej • prawo miejscowe (z podziałem na województwa)
• formularze i wzory (700 aktywnych wzorów dokumentów i formularzy)
• orzeczenia (37 tys. orzeczeń SN i NSA, 22 tys. orzeczeń woj. sądów adm., sądów apelacyjnych i antymonopolowych, 4,6 tys. orzeczeń europejskich sądów i trybunałów i ip.
• interpretacje urzędowe (80 tys. interpretacji organów skarbowych, 250 interpretacji Ministerstwa Finansów, Prezesa UZP, PIP, ZUS i in.)
• dodatki (6 tys. adresów organów administracji, 70 ujednoliconych Standardów Rachunkowości, kalkulatory, wskaźniki)BazTOL (on-line)


INFOR-LEX
Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych.


Bazy lokalne dostępne w Bibliotece Głównej US i w Bibliotece Ekonomicznej WNEiZ

PBIB (dostępna tylko w Bibliotece Głównej US)

Przewodnik Bibliograficzny: polska bibliografia narodowa bieżąca, rejestruje wydawnictwa książkowe, krajowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Opracowywana przez Bibliotekę Narodową. Dostępna lokalnie w Bibliotece Ekonomicznej.

BZCz (dostępna tylko w Bibliotece Głównej US)

Bibliografia Zawartości Czasopism: polska bibliografia narodowa, rejestruje artykuły z czasopism naukowych i wydawnictw seryjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Opracowywana przez BN, aktualizacja miesięczna. Dostępna lokalnie w Bibliotece Ekonomicznej.

PUBLI

Baza bibliograficzna opracowywana w OIN BE. Zawiera publikacje pracowników naukowych. Aktualizacja bieżąca - od 1999 roku uwzględnia wyłącznie pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Dostępna lokalnie w Bibliotece Ekonomicznej.

WinIsis Ekon

Baza zawiera ponad 70 tys. wpisów bibliograficznych dotyczących wydawnictw ciągłych - prenumerowanych przez Bibliotekę Ekonomiczną WNEiZ.

Jak do nas trafić


mapa wneiz