Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
  1. Stanowiska komputerowe w OIN BE przeznaczone są do wyszukiwania informacji w bazach danych udostępnianych przez Ośrodek oraz dostępnych poprzez Internet.
  2. Z komputerów można korzystać wyłącznie po pozostawieniu u dyżurnego bibliotekarza legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości.
  3. Stanowisko komputerowe wskazuje użytkownikowi dyżurny bibliotekarz.
  4. Istnieje możliwość wydrukowania wyszukanych informacji oraz skanowanie (tabel, wykresów) z materiałów bibliotecznych. Skanowanie innych materiałów jest dopuszczalne tylko za zgodą dyżurnego bibliotekarza. Są to usługi odpłatne - należności wnosi się według ustalonego cennika, który stanowi załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych US.
  5. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, wyglądzie pulpitu, instalowanie dodatkowego oprogramowania itp. Wykorzystywanie sprzętu do celów niezgodnych z przeznaczeniem (gry, wysyłanie SMS-ów, oglądanie filmów divx, komunikatory Internetowe, P2P) jest zabronione.
  6. Stanowiska komputerowe poddawane są stałemu monitorowaniu. Administrator systemu bez uprzedzenia może przerwać działanie poszczególnych programów komputerowych.
  7. Użytkownikom nie przestrzegającym postanowień Regulaminu mogą być zawieszone prawa do użytkowania komputerów.
  8. W okresie nasilonego zainteresowania usługami OIN, czas korzystania z komputerów może zostać ograniczony do 1 godziny.
  9. Wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.

Jak do nas trafić


mapa wneiz