Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

A

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (niereg.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Human.-Społ. Ekonomia (niereg.)

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji

Aida

Akademia Handlowa w Poznaniu 1945

Akcjonariusz

Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Inf. i opr. statyst. GUS

Analiza Wykonania Budżetu Państwa i Zał. Polit. Pieniężnej w roku (rocznik)

Antidotum - zarządzanie w opiece zdrowotnej (mies.)

Argumenta Oeconomica Cracoviensia (niereg.)

Aura (mies.)

B

Badania operacyjne i decyzje (kwart.)

Bank (mies.)

Bank i Kredyt (mies.)

Bankier (mies.)

Bezpieczny Bank - czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków (dwumies.)

Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Inf. i opr.statyst. GUS

Bibliografia Opublikowanego Dorobku Pracowników Nauk.-Dyd. SGH ( niereg.)

Bibliografie. Główna Biblioteka Pracy i Zabez. Społ. (niereg.)

Biblioteka Regionalisty

Bibliotekarz [Bibljotekarz]

Bibliotekarz Zachodniopomorski (kwart.)

Bilansowe Wyniki Finansowe Banków GUS (rocznik)

Bilansowe wyniki finansowe podm. gosp. (Inf. i opr.statyst.) GUS

Biuletyn Analiz (niereg.)

Biuletyn Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (półrocznik)

Biuletyn Bankowy (mies.)

Biuletyn Finansów Publicznych (kwart.)

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych (tyg.)

Biuletyn Informacyjny NBP (rocznik)

Biuletyn Informacyjny ZUS (mies.)

Biuletyn Miesięczny. Europejski Bank Centralny (mies.)

Biuletyn Nabytków Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich (rocznik)

Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń (rocznik)

Biuletyn Rachunkowości, poprzedni tyt.: Biul. Rachunkowości i Finansów

Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów (dwumies.)

Biuletyn Statystyczny GUS ( mies.)

Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego

Biznes jest Wszędzie

Boss - Gospodarka

BRIEF - Magazyn Komunikacji Marketingowej ( dwutyg.)

Buchalter (tyg.)

Budżety gmin w latach ..(inf. i opr. statyst.) GUS (kwart.)

Budżety jednostek samorządu teryt. (inf. i opr. statyst.) GUS (mies.)

Business and Marketing, Szczecin

Business Forum ( mies.)

Businessman Magazine ( mies.)

BusinessWeek / Polska (mies.)

CD

Cash: tygodnik polskiej klasy średniej

CEO – Magazyn Kadry Zarządzającej (CXO) (mies.)

Chip - magazyn komputerowy (mies.) + CD-ROM do każdego numeru

Controlling

Controlling i Rachunkowość Zarządcza w firmie (mies.)

Controlling i Zarządzanie

Computerworld, poprzedni tyt. Computerworld Polska

Czasopismo Geograficzne

Czasopismo Prawno-Historyczne

 

Debiuty Ekonomiczne. AE Poznań (niereg.)

Decyzje (niereg.)

Demokratyczny Przegląd Prawniczy

Doradca Księgowego Sfery Budżetowej (wkładki)

Doradca Podatkowy

Doradca Podatnika (tyg.)

Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych (mies.)

Dostosowanie Prawa Polskiego do Prawa UE

Dublański Kalendarz Rolniczy 1925

Dynamic Econometric Models (rocznik)

Dynamika Przekształceń Własnościowych (kwart.)

Dziennik Urzędowy GUS (niereg.)

Dziennik Urzędowy MENiS (niereg.)

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów (niereg.)

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Infrastruktury

Dziennik Urzędowy NBP (niereg.)

Dziennik Ustaw (niereg.)

EF

Economic and Environmental Studies. Uniwersytet Opolski (niereg.)

Economic Papers SGH (niereg.)

Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo

Ekonomia i Środowisko (kwart.)

Ekonomia Matematyczna

Ekonomia Matematyczna. AE Wrocław (niereg.)

Ekonomia Międzynarodowa, Uniwersytet Łódzki

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (mies.)

Ekonomista (dwumies.)

Ekoprofit

Ekspert Księgowy. Materiały Informacyjne dla Służb F-K (tyg.)

Enter - magazyn komputerowy (mies. ) + CD - ROM do każdego numeru

EuroEkspert. Ekologia-Prawo-Edukacja-Polska w UE-Rynek i Finanse (dwumies.)

Europa Regionum. Uniwersytet Szczeciński (rocznik)

Eurologistics (dwumies.)

Export-Import 1999 (tyg.)

Export & Import

 

Finanse. Bankowość. Ubezpieczenia. Zeszyt Naukowy WSFiB w Radomiu

Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach. PAN

Finanse Komunalne (dwumies.)

Finanse Publiczne (mies.)

Finanse Sektora Publicznego

Firma i Rynek. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (niereg.)

Folia Oeconomica Stetinansia. ZN US (niereg.)

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. ZN ZUT (niereg.)

Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica ZN AR (niereg.)

Forbes (poprzedni tytuł : Profit) (mies.)

Forum Akademickie (mies.) tylko bieżący rok

Forum Doradców Podatkowych (mies.)

Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (niereg.)

GHI

Gazeta Bankowa - cały tydzień w gospodarce (tyg.)

Gazeta Podatkowa (2 razy w tyg.)

Gazeta Samorządu i Administracji (tyg.)

Gazeta Ubezpieczeniowa (tyg.)

Gazeta Wyborcza (dziennik)

Głos Szczeciński (dziennik)

Gospodarka: tygodniowy przegląd ekonomiczny i finansowy

Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w ... IKCHZ (rocznik)

Gospodarka Materiałowa. GUS (niereg.)

Gospodarka Materiałowa + Logistyka (mies.)

Gospodarka Narodowa (mies.)

Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie

Gospodarka Przestrzenna AE Wrocław (rocznik)

Gospodarka w Praktyce i Teorii (niereg.)

Gospodarka Wodna (mies.)

 

Handel - sprzedaż uwieńczona sukcesem (mies.)

Handel Wewnętrzny (dwumies.)

Handel Zagraniczny. Informacje i Opracowania Statystyczne GUS (kwart.)

Handlowiec. Branżowe Pismo Ogólnopolskie (mies.)

Harvard Business Review Polska (mies.)

Home i Market (mies.)

 

Informacja o Sytuacji Gospodarczej Kraju (GUS) (mies.)

Informacje i Opracowania Statystyczne. Wojew. Urząd Statyst. w Szczecinie (niereg.)

Informacje o Rozprawach Doktorskich i Habilitacyjnych z  Zakresu Pracy. GBPiZS

Internet (mies.) + CD-ROM do każdego numeru

Inwestycje i środki trwałe w GN. Inf. i opr. statyst. GUS

Inwestycje Zagraniczne w Polsce - raport IKiCHZ (rocznik)

KL

Kobieta i Biznes (kwart.)

Komputer Świat (dwutyg.)

Komputer Świat. Twój Niezbędnik (kwart.)

Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski. IKiCHZ (2 razy w roku)

Koniunktura w Budownictwie IRG SGH

Koniunktura w Handlu IRG SGH

Koniunktura w Przemyśle (poprzedni tytuł: Badania Koniunktury) (2 razy w roku)

Koniunktura w Przemyśle IRG SGH

Kontrola Państwowa (dwumies.)

Koszalińskie Studia i Materiały. Politechnika Koszalińska (niereg.)

Koszty

Kultura w roku ... (inf. i opracow. statyst.)

Kurier Szczeciński (5 razy w tyg.)

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej (kwart.)

 

Leasing (mies.)

Logistyka (mies.)

MNO

Magazyn Portowy (mies.)

Mały Rocznik Statystyczny GUS

Manager (mies.)

Marketing i Rynek (mies.)

Marketing Serwis (mies.)

Marketing w Praktyce (dwumies.)

Master of Business Administration. Biuletyn WSPiZ im. L Koźmińskiego

Materiały. Konferencje US (niereg.)

Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki SGH (niereg.)

Materiały i Studia NBP. Departament Analiz i Badań (niereg.)

Mathematical Economics, Wrocław

Media i Marketing Polska (mies.)

Metody Informatyki Stosowanej

Modern Marketing (mies.)

Monitor Europejski (Poprzedni tytuł : Monitor Integracji Europejskiej) (mies.)

Monitor Księgowego (dwutyg.)

Monitor Polski (niereg.)

Monitor Prawa Bankowego

Monitor Rachunkowości, poprzedni tyt. Monitor Rachunkowości i Finansów

Monitor Unii Europejskiej (poprzedni tytuł : Unia Europejska) (mies.)

Monografie i Opracowania SGH (niereg.)

Monografie i Opracowania UE we Wrocławiu

Motoryzacja

Myśl Filozoficzna

Myśl Współczesna

 

Nakłady i wyniki przemysłu. Inf. i opr. statyst. GUS

Nauka Polska 1962-1991

Networld (mies.)

Newsweek (mies.)

Nieruchomości. Prawo. Podatki. Praktyka (mies.)

Nieruchomości, Rynek i Prawo (mies.)

Nowator XXI (mies.)

Nowe Życie Gospodarcze (tyg.)

Nowy Przemysł (mies.)

 

Obrót nieruchomościami w roku ...Inf. i opr. statyst. GUS

Obserwator Zachodniopomorski (mies.)

Ochrona Środowiska GUS (rocznik)

Ochrona Środowiska – Prawo i Polityka (kwart.)

Opakowanie (mies.)

Operations Research and Decision

Opere et Studio Pro Oeconomia

Optimum.Studia Ekonomiczne (2 razy w roku)

Organizacja i Kierowanie (kwart.)

Organizacja, Metody, Technika

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego

Orzecznictwo Sadów Najwyższych

P

Państwo i Prawo

Parkiet - Gazeta Giełdy ( 5 razy w tyg.)

PC Kurier (dwutyg.)

PC World + CD, poprzedni tytuł PC World Komputer

Personel i Zarządzanie (mies.)

Pieniądz

Pieniądze i Więź

Pismo PG (Pismo Politechniki Gdańskiej)

Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej (dwumies.)

Podmioty Gospodarcze wg rodzajów - Inf. i opr. statyst. GUS

Podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową - Inf. i opr. statyst. GUS

Podstatwowe dane z Gzakresu ochrony zdrowia - Inf. i opr. statyst. GUS

Polityka (tyg.)

Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie" - raport IKiCHZ (rocznik).

Polityka Gospodarcza SGH (półrocznik)

Polityka Społeczna (mies.)

Polska Polityka Handlu Zagranicznego (IKiCHZ)

Polski Handel Zagraniczny - raport IKiCHZ (rocznik)

Polski Rynek Leasingu ( rocznik)

Poradnik Gazety Prawnej (tyg.)

Poradnik Handlowca (mies.)

Poradnik Organizacji Non-Profit, poprzedni tyt.: Rachunkowość Organizacji Non-Profit

Poradnik Rachunkowości Budżetowej (mies.)

Poradnik Restauratora (mies.)

Poradnik VAT (dwutyg.)

Poznaj Świat

The Poznań University of Review (niereg.)

Prace Doktorskie Obronione w Poznaniu

Prace Naukowe AE oraz UE we Wrocławiu

Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej (kwart.)

Praca i Polityka Społeczna (przegl. Piśmiennictwa zagranicznego)

Praca i Zabezpieczenie Społeczne (mies.)

Prace Badawcze SGH w Warszawie (niereg.)

Prace Geograficzne PAN (niereg.)

Prace Habilitacyjne. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (niereg.)

Prace Instytutu Morskiego

Prace Inst. Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej

Prace Instytutu Planowania Politechniki Warszawskiej

Prace Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej

Prace i Materiały. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH (niereg,)

Prace i Materiały. Instytut Studiów Międzynarodowych SGH (niereg.)

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (niereg)

Prace Naukowe AE oraz UE we Wrocławiu (Serie niereg.):

• Ekonometria
• Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Finanse. Bankowość. Rachunkowość
• Finanse i Bankowość
• Gospodarka a środowisko
• Informatyka ekonomiczna
• Marketing
• Nauki Humanistyczne
• Nauki o Zarządzaniu
• Taksonomia
• Zarządzanie
• Zarządzanie i marketing

Prace Naukowe Inst.Org.i i Zarządz. Polit.Wrocławskiej. Seria : Konferencje

Prace NaukoweI nst.Org.i i Zarządz. Polit.Wrocławskiej. Seria : Monografie (niereg.)

Prace Naukowe Inst.Org.i i Zarządz. Polit.Wrocławskiej. Seria : Studia i Materiały (niereg.)

Pracujący w Gospodarce Narodowej GUS (rocznik)

Prasa Polska

Prasa Współczesna i Dawna 1958-59

Prawo Bankowe (mies.)

Prawo i Podatki UE w Praktyce (mies.)

Prawo i Więź

Prawo Przedsiębiorcy (dwutyg.)

Prawo Spółek (mies.)

Prawo Unii Europejskiej

Press (mies.)

Problemy

Problemy Ekologii (Journal of Ecology and Health) (półr.)

Problemy Handlu Zagranicznego IKiCHZ (niereg.)

Problemy Jakości (mies.)

Problemy Rachunkowości (mies.)

Problemy Turystyki (kwart.)

Problemy Zarządzania (niereg.)

Produkt Krajowy Brutto GUS

Prywatyzacja Przedsiębiorstw Państwowych. Inf. I opr. Statyst. GUS

Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego (kwart.) + dyskietki

Przegląd Biblioteczny

Przegląd Górniczy

Przegląd Historyczny

Przegląd Komunikacyjny (mies.)

Przegląd Organizacji (mies.)

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (mies.)

Przegląd Podatkowy (mies.)

Przegląd Podatku Dochodowego (mies.)

Przegląd Prawa Handlowego (mies.)

Przegląd Sejmowy (dwumies.)

Przegląd Statystyczny (kwart.)

Przegląd Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego (kwart.)

Przegląd Techniczny (tyg.)

Przegląd Ubezpieczeń Społecznych ( mies.)

Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych (mies.)

Przegląd Uniwersytecki (mies.) tylko bieżący rok

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (mies.)

Przegląd Wielkopolski

Przegląd Wynalazczości

Przegląd Zachodni

Przegląd Zachodniopomorski (kwart.)

Przegląd Zagadnień Socjalnych 1951-56 [?]

Przeglądy Gospodarcze OECD: Polska

Puls Biznesu (tyg.)

R

Rachunkowość (mies.)

Rachunkowość. Komentarze do Ustawy (poprz.tyt. Rachunkowość z komentarzem)(mies.)

Rachunkowość Bankowa (mies.)

Rachunkowość Budżetowa (mies.)

Rachunkowość Finansowa i Audyt (mies.)

Rachunkowość Org. Non-Profit (teraz: Poradnik Organizacji Non-Profit) (mies.)

Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia (mies.)

Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia (mies.)

Raport o Inflacji NBP (mies.)

Raport o Rynku Pracy oraz Zabezpieczeniu Społecznym w ... roku (rocznik)

Raport o Stabilności Systemu Finansowego (mies.)

Raport o Stanie Gospodarki w … (rocznik)

Raport o Stanie Handlu Wewnętrznego w … roku (rocznik)

Raport o Stanie Handlu Zagranicznego w … roku (rocznik)

Raport o Stanie Przemysłu (rocznik)

Raport Roczny NBP (rocznik)

Raporty. Inst. Rozw. i Studiów Strategicznych (rocznik)

Realia i Co Dalej. Dwumiesięcznik Społeczno-Polityczny

Regional Business ( 7 - 8 nr w roku)

Rocznik Akademii Handlowej w Poznaniu 1945-1950

Rocznik Akademii Handlowej w Szczecinie 1949

Rocznik Biblioteki Narodowej

Rocznik Statystyczny Demografii GUS

Rocznik Statystyczny Dochodu Narodowego GUS

Rocznik Statystyczny Finansów GUS

Rocznik Statystyczny RP GUS

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego GUS

Rocznik Statystyczny Pracy GUS

Rocznik Statystyczny Przemysłu GUS

Rocznik Statystyczny Rolnictwa GUS

Rocznik Statystyczny Szkolnictwa GUS

Rocznik Statystyczny Województw GUS

Rocznik Statystyczny Województwa ZAchodniopomorskiego GUS

Rocznik Statystyki Międzynarodowej GUS

Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych

Rozprawy. Akademia Rolnicza w Szczecinie (niereg.)

Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński (niereg.)

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozwój Systemu Finansowego w Polsce w latach... NBP (rocznik)

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny (półr.)

Rynek Kapitałowy (poprzedni tytuł : Nasz Rynek Kapitałowy)

Rynek Pracy (mies.)

Rynek Terminowy (kwart.)

Rynek Wewnętrzny w ...roku. Inf.i Opr.Statyst. GUS

Rynki Zagraniczne (ok. 2 nr-ów w miesiącu)

Rzeczoznawca Majątkowy (kwart.)

Rzeczpospolita

Samorząd Terytorialny ( mies.)

Serwis Finansowo-Księgowy (tyg.)

Serwis Podatkowy. Dodatek do Biuletynu dla Sfer Ekonom.-Finans.

Służba Pracownicza (mies.)

Sprawozdanie z Działalności Komisji Nadzoru Finansowego

Sprawozdanie z Wykonania Założeń Polityki Pieniężnej NBP

Sprawy Międzynarodowe (kwart.)

Sprawy Nauki (niereg.)

Studia Demograficzne (półrocznik)

Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna w Katowicach (niereg.)

Studia Ekonomiczne.Uniwersytet Warszawski/Uniw.w Białymstoku (niereg.)

Studia Ekonomiczne PAN (niereg.)

Studia Filozoficzne

Studia i Analizy Statystyczne – różne serie (różna częst.)

Studia i Materiały. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (niereg.)

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi (niereg.)

Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski (niereg.)

Studia i Prace Kolegium Ekon.-Społ. SGH (niereg.)

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (niereg.)

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US (niereg.)

Studia i Prace. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS (niereg.)

Studia Komitetu Przestrzennego Zagosp. Kraju PAN (niereg)

Studia Prawno-Ekonomiczne. Łódzkie Towarzystwo Naukowe (niereg)

Studia Regionalne i Lokalne. Uniwersytet Warszawski (niereg.)

Szkoły Wyższe w roku szkolnym... Inf.i Opr.Statyst. GUS

 

Środki Trwałe w GN. Inf.i Opr.Statyst. GUS

Środowisko (mies.)

Świat Biznesu

Świat Nieruchomości (dwutyg.)

TUW

Teleinfo (mies. )

Telenet Forum, poprzedni tytuł Telecom Forum

Transformacja Gospodarki (niereg.)

Transformacje (kwart.)

Turystyka i Wypoczynek. Inf.i Opr.Statyst. GUS

 

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Ubezpieczenia Społeczne (mies.)

Unia Europejska

Unia Europejska. Pl

Unia i Polska

Ustawodawca [CD]

 

Warunki Pracy w... Inf.i Opr.Statyst. GUS

Warunki Życia Ludności

Wiadomości Ekologiczne

Wiadomości Statystyczne (mies.)

Wiadomości Ubezpieczeniowe (dwumies.)

Województwo Zachodniopomorskie

Wprost (tyg.)

Wspólnota (tyg.)

Wspólnoty Europejskie. Biuletyn Informacyjny IKiCHZ

Wycena (kwart)

Wyniki Finansowe Spółek Giełdowych ( kwart.) + CD-ROM

Wyniki Finansowe Podm.Gosp. Inf.i Opr.Statyst. GUS

W Sieci

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (dwumies.)

Zagraniczna Polityka Gospodarcza Polski IKiCHZ (rocznik)

Założenia Polityki Pieniężnej NBP

Zarządzanie Jakością (mies.)

Zarządzanie Na Świecie (mies.)

Zarządzanie Przedsiębiorstwem (mies.)

Zarządzanie Publiczne (mies.)

Zarządzanie Zmianami - od 2008 r. - wersja elektroniczna (kwart.)

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (dwumies.)

Zatrudnienie i Wynagrodzenia w GN. Inf. i Opr.Statyst. GUS

Zatrudnienie w GN. Inf.i Opr.Statyst. GUS

Zdrowie i Zarządzanie (dwumies.)

Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług. Poznań (niereg.)

Zeszyty BRE Bank-CASE (niereg.)

Zeszyty Fundacji Własności Prywatnej

Zeszyty Hipoteczne

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości (niereg.)

Zeszyty Naukowe AE oraz UE w Krakowie

Zeszyty Naukowe AE oraz UE w Poznaniu

Zeszyty Naukowe. Ekonomi/ Uniwersytet Opolski

Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Polit. Koszalińskiej, poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Polit. Kosz.

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (niereg.)

Zeszyty Naukowe.Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie (niereg.)

Zeszyty Naukowe.Wyższa Szkoła Zarządzania Warszawa. The Polish Open Univ.

Zeszyty Naukowe.Wyższa Szkoła Zarządzania I Marketingu w Warszawie

Zeszyty Naukowe AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach (niereg.)

Zeszyty Naukowe AE oraz UE w Krakowie Seria: Monografie (niereg.)

Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie. Nauki Społeczne i Ekonomiczne (niereg.)

Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH (niereg.)

Zeszyty Naukowe Polit.Białostockiej. Seria: Ekonomia i Zarządzanie (niereg.)

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne (niereg.)

Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (niereg.)

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie (niereg.)

Zeszyty Naukowe.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński (niereg.) : następujące serie

 • Ekonomiczne Problemy Usług,
 • Ekonomiczne Problemy Łączności,
 • Ekonomiczne Problemy Transportu,
 • Ekonomiczne Problemy Turystyki,
 • Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia,
 • Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw,
 • Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki,
 • Prace Katedry Finansów,
 • Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,
 • Prace Katedry Makroekonomii,
 • Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania,
 • Prace Katedry Mikroekonomii,
 • Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej,
 • Prace Katedry Rachunkowości,
 • Prace Wydziału Ekonomicznego,
 • Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu,
 • Studia Informatica,
 • Studia i Prace WNEiZ

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (niereg.)

 

Życie Nauki 1946-1952

Życie Szkoły Wyższej 1953-1991

Jak do nas trafić


mapa wneiz