Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

facebook logo 20 Katedra Mikroekonomii

dr hab. prof. US Barbara KrykDyrektor Instytutu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.331
Telefon(91) 444-1982
E-mailBarbara.Kryk(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomia, ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomika ochrony środowiska, ekonomia społeczna, polityka społeczno-gospodarcza, społeczna odpowiedzialność podmiotów.

Sekretariat
mgr Gabriela Suchtaspecjalista
Stanowiskospecjalista
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.432
Telefon(91) 444-2091
E-mailie.wneiz(at)usz.edu.pl
 
Brak zdjęcia

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-KisielKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.434
Telefon(91) 444-2089
E-mail
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, międzynarodowe stosunki finansowe, handel zagraniczny.

Zakład Handlu Zagranicznego
dr hab. prof. US Renata KnapKierownik Zakładu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.424
Telefon(91) 444-2079
E-mailrenata.knap(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i handel zagraniczny, zwłaszcza technika i organizacja handlu zagranicznego, rozliczenia międzynarodowe, światowy rynek ryb i produktów rybnych.
prof. zw. dr hab. Jerzy Dudzińskiprofesor zw.
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.435
Telefon(91) 444-2076
E-mail
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i handel zagraniczny.
dr Joanna Brzyskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.308
Telefon(91) 444-1977
E-mailjoanna.brzyska(at)usz.edu.pl
WWWjoanna.szc.pl
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
międzynarodowe stosunki gospodarcze, innowacyjność gospodarki, integracja europejska.
dr Marcin Gryczkaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.406
Telefon(91) 444-2088
E-mailmarcin.gryczka(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Przepływy wiedzy naukowo-technicznej na skalę globalną, rozwój rynków elektronicznych, wpływ transferu zaawansowanej technologii na konkurencyjność gospodarki, przekształcenia w handlu międzynarodowym w związku z rozwojem e-commerce, przyczyny i skutki występowania zjawiska digital divide.

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-KisielKierownik Zakładu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.434
Telefon(91) 444-2089
E-mail
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, międzynarodowe stosunki finansowe, handel zagraniczny.
dr Ewa Bilewiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.309
Telefon(91) 444-1967
E-mailewa.bilewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
międzynarodowe stosunki ekonomiczne, zadłużenie międzynarodowe, kryzysy finansowe, międzynarodowe przepływy kapitałowe, integracja europejska.
dr Jarosław Narękiewiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.406
Telefon(91) 444-2088
E-mailjaroslaw.narekiewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Problematyka handlu zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu systemu funkcjonowania handlu zagranicznego, regulacji obrotów towarowych z zagranicą, polityki celnej oraz roli handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym.
dr Katarzyna Nowacka - Bandoszadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.309
Telefon(91) 444-1967
E-mailknowacka(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zależności i mechanizmy współczesnej gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego handlu usługami czynnikowymi i nieczynnikowymi.

Katedra Makroekonomii
dr hab. prof. US Danuta MiłaszewiczKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.407
Telefon(91) 444-2087
E-maildanuta.milaszewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Makro- i mikroekonomia, decyzje inwestycyjne i ich makroekonomiczne uwarunkowania.
dr hab. Rafał Nagajadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.425
Telefon(91) 444-2078
E-mailrafal.nagaj(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Makroekonomia, regulacja procesów gospodarczych, bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii elektrycznej, problem bezrobocia, rynek finansowy.
dr Piotr Szkudlarekadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.428
Telefon(91) 444-2094
E-mailpiotr.szkudlarek(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Aspekty regulacyjne w gospodarce, rynek usług telekomunikacyjnych, polityka pieniężna, międzynarodowa wymian handlowa, rynki kapitałowe.
dr Wiesława Kostanciakst. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.334
Telefon(91) 444-2042
E-mailwieslawa.kostanciak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Makroekonomia, polioptymalizacja, bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy, deficyt
mgr Małgorzata Zakrzewskaasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.428
Telefon(91) 444-2094
E-mailmalgorzata.zakrzewska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:

Katedra Mikroekonomii
dr hab. prof. US Tomasz BernatKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.430
Telefon(91) 444-2093
E-mailtomasz.bernat(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Mikroekonomia, ze szczególnym nastawieniem na problematykę konkurencji i koncentracji rynkowej podmiotów gospodarczych, ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia społeczne i funkcjonowanie rynku pracy.
dr hab. prof. US Jarosław Korpysaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.410
Telefon(91) 444-2092
E-mailJaroslaw.Korpysa(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Przedsiębiorczość i konkurencyjność kapitału ludzkiego, zarządzanie zasobami ludzkimi, rynek pracy, rynek kapitałowy.
dr Aleksandra Gąsioradiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.429
Telefon(91) 444-2086
E-mailaleksandra.gasior(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Analiza finansowa, sprawozdania skonsolidowane, fuzje, przejęcia, wycena, konsolidacja, prywatyzacja, kapitał intelektualny.
dr Benedykt Niemczynowiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.429
Telefon(91) 444-2086
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Marta Łakomy-Zinowikasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.404
Telefon(91) 444-2106
E-mailmarta.lakomy-zinowik(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
mgr Agnieszka Łopatkaasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.404
Telefon(91) 444-2106
E-mailagnieszka.lopatka(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
prof. zw. dr hab. Iga RudawskaKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.422
Telefon(91) 444-2081
E-mailiga.rudawska(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/main.php/rudawska
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika zdrowia, marketing usług, marketing w ochronie zdrowia, reklama
prof. zw. dr hab. Edward Urbańczykprofesor zw.
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.419
Telefon(91) 444-1811
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.411
Telefon(91) 444-2024
E-mailedyta.mioduchowska-jaroszewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, analiza rachunku przepływów pieniężnych, ocena płynności finansowej.
dr Magdalena Sobońadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.414
Telefon(91) 444-2102
E-mailmagdalena.sobon(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zagadnienia marketingu w powiązaniu z efektywnością, działalność marketingowa przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, e-commerce, e-usługi, marketing on-line, zachowania konsumentów.
dr Mirela Romanowskast. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.414
Telefon(91) 444-2102
E-mailmirela.romanowska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Analiza ekonomiczna i finansowa podmiotów gospodarczych, metody oceny funkcjonowania przedsiębiorstw.
mgr Joanna Kowalikasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.405
Telefon91 444-2057
E-mailjoanna.kowalik(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, analiza ekonomiczna, zarządzanie projektami

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
dr hab. prof. US Barbara KrykKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.331
Telefon(91) 444-1982
E-mailBarbara.Kryk(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomia, ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomika ochrony środowiska, ekonomia społeczna, polityka społeczno-gospodarcza, społeczna odpowiedzialność podmiotów.
dr Lidia Kłosadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.307
Telefon(91) 444-1974
E-maillidia.klos(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Problematyka ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych zarządzania i gospodarowania zasobami wodnymi, polityka gospodarcza oraz proces przekształceń systemowych w Polsce.
dr Beata Skubiakadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.307
Telefon(91) 444-1974
E-mailbeata.skubiak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Polityka gospodarcza, gospodarka lokalna i regionalna, zagadnienia gospodarki komunalnej.
dr Izabela Szamrej-Baranadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.333
Telefon(91) 444-1984
E-mailizabela.szamrej-baran(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/szamrej-baran/
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystanie metod analizy taksonomicznej, zastosowanie metod matematycznych w ekonomii, analiza rozwoju demograficznego.
dr Grażyna Leśniewskawspółpracująca z Katedrą
Stanowiskowspółpracująca z Katedrą
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.334
Telefon(91) 444-2042
E-mailgrazyna.lesniewska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Psychospołeczne aspekty organizacji i zarządzania, socjologia pracy, komunikacja społeczna, etykieta w biznesie, manipulacja i perswazja, patologie społeczne.

Doktoranci
mgr Piotr Derkowskidoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailpiotrderkowski(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Krystian Duczekdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailk.duczek(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Hubert Dybadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailhubert.dyba(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Katarzyna Hawrandoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailkasiahawran(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Ewelina Konarska-Michalczykdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Joanna Kowalikdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.405
Telefon91 444-2057
E-mailjoannakowalik02(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Michał Mrozekdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Gabriela Poteralskadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailgabrielapoteralska(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Michał Scheibedoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailmichal753(at)op.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Tomasz Szatkowskidoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailtslcapo(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Jakub Warzechadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailjakub_warzecha(at)o2.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Monika Znojekdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailmonika.znojek(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Jak do nas trafić


mapa wneiz