Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

dr hab. prof. US Jacek BatógDyrektor Instytutu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.219
Telefon(91) 444-2121
E-mailjacek.batog(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/main.php/batog
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Praktyczne zastosowania ekonometrii, metody klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, analiza proporcji i zmian strukturalnych w gospodarce, rozwój i wzrost gospodarczy, metody oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz metody analizy ryzyka kredytowego.

Sekretariat
mgr Barbara Zaorskast. specjalista
Stanowiskost. specjalista
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.220
Telefon(91) 444-2121
E-mailieis.wneiz(at)usz.edu.pl
 
Brak zdjęcia

Katedra Ekonometrii
dr hab. prof. US Jacek BatógKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.219
Telefon(91) 444-2121
E-mailjacek.batog(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/main.php/batog
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Praktyczne zastosowania ekonometrii, metody klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, analiza proporcji i zmian strukturalnych w gospodarce, rozwój i wzrost gospodarczy, metody oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz metody analizy ryzyka kredytowego.
prof. zw. dr hab. Józef Hozerprofesor zw.
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.220
Telefon(91) 444-2121
E-mailJozef.Hozer(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Epistemologiczne problemy modelowania zjawisk ekonomicznych, pięciokąt sił sprawczych, cztery rodzaje prawidłowości, skłonności w procesie gospodarowania, zasada quantum satis, modelowanie działalności przedsiębiorstwa, model gospodarczy przedsiębiorstwa, wycena wartości przedsiębiorstwa, wycena wartości nieruchomości.
dr hab. prof. US Mariusz Doszyńprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.320
Telefon(91) 444-1994
E-mailmariusz.doszyn(at)usz.edu.pl
WWWsites.google.com/site/mariuszdoszyn
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
ekonometria, prognozowanie procesów gospodarczych, ekonomiczna teoria skłonności ludzkich, statystyka (opisowa i matematyczna), zastosowanie metod ilościowych na rynku nieruchomości, teoria prawdopodobieństwa, analiza wielowymiarowa, ekonomia matematyczna, demografia.
dr hab. prof. US Sebastian Kokotprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.124
Telefon(91) 444-1928
E-mailsebastian.kokot(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowanie metod ilościowych do analizy rynku nieruchomości, metody wyceny nieruchomości, a także problematyka gospodarki nieruchomościami gminy.
dr Anna Gdakowiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.218
Telefon(91) 444-1933
E-mailanna.gdakowicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynek nieruchomości - jego analiza i diagnoza, poszukiwanie prawidłowości i zastosowanie metod ilościowych.
dr Henryk Kowgieradiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.217
Telefon(91) 444-1966
E-mailhenryk.kowgier(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowania matematyki w ekonomii, fizyce, czysta matematyka: ekonomia matematyczna, ekonometria, statystyka, fizyka matematyczna, teoria liczb, kosmologia.
dr Wojciech Kuźmińskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.219
Telefon
E-mailwojciech.kuzminski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Prognozowanie gospodarcze, wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, gospodarka regionalna, ekonomika rolnictwa.
dr Ewa Putek - Szelągadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.212
Telefon(91) 444-1963
E-mailewa.putek-szelag(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystanie metod ilościowych na rynku nieruchomości, wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej i metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, wykorzystanie metod ekonometryczno-statystycznych w badaniach rynkowych i marketingowych.

Katedra Statystyki
dr hab. prof. US Iwona MarkowiczKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.316
Telefon(91) 444-1973
E-mailiwona.markowicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Małe i średnie firmy, żywotność i rentowność firm, bezrobocie, zastosowanie statystyki i ekonometrii w ekonomii, metody klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych.
dr hab. prof. US Christian Lisprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.024
Telefon(91) 444-2144
E-mailchristian.lis(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystanie metod ekonometryczno-statystycznych w badaniach rynkowych i marketingowych, analizy, diagnozy i prognozy zjawisk występujących na rynkach nieruchomości, wycena podmiotów gospodarczych i nieruchomości, wykorzystanie metod ekonometryczno-statystycznych w badaniach nad gospodarką morską (tendencje rozwojowe, wartość dodana przemysłu morskiego), problematyka dobrobytu i ubóstwa.
dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewskaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.223
Telefon(91) 444-1947
E-mailmalgorzata.tarczynska(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/luniewska
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Metody ilościowe na rynku kapitałowym, rynki kapitałowe, analiza fundamentalna, analiza portfelowa, teoria dywersyfikacji ryzyka, statystyczna analiza danych, instrumenty pochodne, analizy ekonomiczno-finansowe z wykorzystaniem metod ilościowych, ekonometria, statystyka.
dr Marta Hozer-Koćmieladiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.P-5
Telefon(91) 444-2164
E-mailmarta.hozer-kocmiel(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowanie metod ilościowych do badania różnic, podobieństw i różnorodności zachowań ekonomicznych kobiet i mężczyzn; ekonomiczne znaczenie alokacji czasu ludności; metody wyceny wartości pracy domowej i zawodowej; metody badań procesów demograficznych.
dr Magdalena Mojsiewiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.319
Telefon(91) 444-1998
E-mailmagdalena.mojsiewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Rynek usług ubezpieczeniowych, długość trwania życia oraz wartości skrajne w zagadnieniach aktuarialnych i demograficznych.
dr Monika Rozkrutadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.223
Telefon(91) 444-1947
E-mailmonika.rozkrut(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomia, ekonometria, analiza danych przestrzennych, metody klasyfikacji danych, rozwój sektora MŚP.
dr Dominik Rozkrutadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.223
Telefon(91) 444-1947
E-maildominik.rozkrut(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomia, ekonometria, analiza szeregów czasowych, rynki kapitałowe, polityka ekonomiczna, badania koniunktury gospodarczej.
mgr Magdalena Kamińskaasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.215
Telefon(91) 444-1965
E-mailkaminska(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Demografia, ekonometria, statystyka

Katedra Badań Operacyjnych i Zastosowań Matematyki w Ekonomii
dr hab. prof. US Stefan GrzesiakKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.321
Telefon(91) 444-1824
E-mailstefan.grzesiak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowania metod ilościowych w ekonomii, a w szczególności badania operacyjne (teoria zapasów, zastosowania w bankowości), ekonometria stosowana (modelowanie ekonometryczne, analiza szeregów czasowych, filtry Kalmana w zastosowaniach ekonomicznych), metody ilościowe w ochronie zdrowia i na rynku prasowym.
dr hab. prof. US Beata Bieszk-Stolorzprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.315
Telefon(91) 444-1978
E-mailbeata.bieszk-stolorz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowania matematyki w naukach ekonomicznych, inżynieria finansowa, metody analizy historii zdarzeń i ich zastosowanie do badania zjawisk ekonomicznych i społecznych, matematyka finansowa i aktuarialna, ekonofizyka.
dr hab. prof. US Iwona Foryśprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.214
Telefon(91) 444-1964
E-mailforys(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynek nieruchomości, obejmujący zarówno jego analizę, poszukiwanie prawidłowości, wykorzystanie metod ilościowych jak i procesy zarządzania nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości; zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach (matematyka aktuarialna).
dr Paweł Baranadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.320
Telefon(91) 444-1994
E-mailpawel.baran(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/baran
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Techniki optymalizacyjne w zagadnieniach ekonomicznych, soft computing, taksonomia rozmyta, analizy na rynku kapitałowym i zastosowania informatyki na rynku nieruchomości.
dr Barbara Batógadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.315
Telefon(91) 444-1978
E-mailbarbara.batog(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Teoria predykcji, prognozowanie zjawisk ekonomicznych w skali mikro, analiza szeregów czasowych i wielowymiarowa analiza porównawcza.
dr Krzysztof Dmytrówadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.320
Telefon(91) 444-1994
E-mailKrzysztof.Dmytrow(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Matematyczna teoria zapasów, a w szczególności zapasy psujących się produktów, metody i zastosowania statystyki matematycznej, demografia, nieklasyczne metody statystyczne.
dr Sebastian Gnatadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.320
Telefon(91) 444-1994
E-mailsebastian.gnat(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, metody optymalizacji oraz zagadnienia związane z taksonomią.
dr Małgorzata Guzowskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.319
Telefon(91) 444-1998
E-mailmalgorzata.guzowska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Równania różniczkowe, nieliniowe równania różnicowe oraz ich zastosowanie w naukach społecznych, metody numeryczne, układy dynamiczne, teoria bifurkacji, demografia.
mgr Krzysztof Heberleinwykładowca
Stanowiskowykładowca
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.217
Telefon(91) 444-1966
E-mailkrzysztof.heberlein(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Typy czasoprzestrzeni Einsteina a rodzaje tensorów krzywiznowych, własności geometryczne funkcyjnych przestrzeni Banacha oraz przestrzeni Musielaka-Orlicza, głównie jednostajna nie-ln(1), jednostajna i zwykła wypukłość, niekwadratowość (globalnie i lokalnie) oraz ich aplikacje między innymi w ekonomii.

Doktoranci
mgr Michał Dudkadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.018
Telefon(91) 444-2062
E-mailmichal.dudka(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynek nieruchomości
mgr Paula Halikdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.018
Telefon(91) 444-2062
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Szymon Machaładoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.018
Telefon(91) 444-2062
E-mailszymon.machala(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynek nieruchomości obiektów zabytkowych
mgr Monika Woźniakdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonometrii i Statystyki
Pokój nr / Room No.018
Telefon(91) 444-2062
E-mailmonika.wozniak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Jak do nas trafić


mapa wneiz