Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Przedmioty wykładane przez pracowników Katedry
 • matematyka
 • matematyka finansowa
 • logika
 • statystyka
 • statystyka opisowa
 • statystyka matematyczna
 • ekonometria
 • podstawy teorii ubezpieczeń
 • teoria portfolio i dywersyfikacja
 • statystyczne metody budowy portfela papierów wartościowych
 • instrumenty pochodne
 • metody ilościowe w marketingu
 • ekonometryczne wspomaganie standingu finansowego
 • analiza techniczna i fundamentalna
 • analiza techniczna giełdy papierów wartościowych,
 • zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
 • metody ilościowe w ekonomii
 • badania operacyjne

Jak do nas trafić


mapa wneiz