Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

prof. zw. dr hab. Waldemar TarczyńskiDyrektor Instytutu
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.317
Telefon(91) 444-1823
E-mailwaldemar.tarczynski(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/tarczynski
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowanie metod ilościowych na rynku kapitałowym, analiza opłacalności projektów inwestycji w papiery wartościowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wyceny i ekspertyzy związane z przekształceniami własnościowymi w Polsce.
dr hab. prof. US Sławomir FranekZ-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.239
Telefon(91) 444-2170
E-mailslawomir.franek(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Bankowość, rynek finansowy, finanse publiczne, finanse samorządowe.
dr hab. prof. US Sebastian MajewskiZ-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.213
Telefon(91) 444-1962
E-mailsebastian.majewski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynki kapitałowe, finanse behawioralne, ekonomika i finansowanie sportu, metody ilościowe

Katedra Finansów
prof. zw. dr hab. Teresa LubińskaKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.209
Telefon(91) 444-2145
E-mailteresa.lubinska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Finanse publiczne, polityka monetarna, finanse samorządowe.
prof. zw. dr hab. Beata Filipiakprofesor zw.
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.332
Telefon(91) 444-2198
E-mailbeata.filipiak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
dr hab. prof. US Sławomir Franekprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.239
Telefon(91) 444-2170
E-mailslawomir.franek(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Bankowość, rynek finansowy, finanse publiczne, finanse samorządowe.
dr hab. prof. US Magdalena Zioło prof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.239
Telefon(91) 444-2170
E-mailmagdalena.ziolo(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
finanse i bankowość, finanse zrównoważone, zrównoważone systemy finansowe
dr Waldemar Aspadarecadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.236
Telefon(91) 444-1954
E-mailWaldemar.Aspadarec(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynek finansowy, finanse publiczne, instrumenty pochodne.
dr Natalia Marska-Dziobaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.310
Telefon(91) 444-1971
E-mailnatalia.marska-dzioba(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Finansowanie polityki społecznej, ubezpieczenia, finanse publiczne.
dr Izabela Nawrolskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.310
Telefon(91) 444-1971
E-mailizabela.nawrolska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Finanse publiczne, finanse samorządu terytorialnego, finansowanie opieki zdrowotnej.
dr Dorota Skałaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.238
Telefon(91) 444-1949
E-maildorota.skala(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/skala
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
dr Marek Zwolankowskist. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.238
Telefon(91) 444-1949
E-mailmarek.zwolankowski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Metodologia nauk ekonomicznych, polityka monetarna banku centralnego, analiza porównawcza systemów finansowych, dynamika współczesnych rynków finansowych, formy i skutki asymetrii informacji w zjawiskach finansowych.
mgr Joanna Rachubaasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.236
Telefon(91) 444-1954
E-mailjoanna.rachuba(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych
prof. zw. dr hab. Waldemar TarczyńskiKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.317
Telefon(91) 444-1823
E-mailwaldemar.tarczynski(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/tarczynski
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowanie metod ilościowych na rynku kapitałowym, analiza opłacalności projektów inwestycji w papiery wartościowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wyceny i ekspertyzy związane z przekształceniami własnościowymi w Polsce.
dr hab. prof. US Agnieszka Majewskaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.213
Telefon(91) 444-1962
E-mailagnieszka.majewska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynki kapitałowe, instrumenty pochodne, zabezpieczenie ryzyka, statystyka.
dr hab. prof. US Sebastian Majewskiprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.213
Telefon(91) 444-1962
E-mailsebastian.majewski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynki kapitałowe, finanse behawioralne, ekonomika i finansowanie sportu, metody ilościowe
dr Urszula Gierałtowskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.212
Telefon(91) 444-1963
E-mailurszula.gieraltowska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym, analiza fundamentalna i portfelowa, wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej i metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych.
dr Piotr Obidzińskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.215
Telefon(91) 444-1965
E-mailpiotr.obidzinski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowania modeli matematyczno-statystycznych, w szczególności w ubezpieczeniach i demografii.

Katedra Zarządzania Finansami
dr hab. prof. US Tomasz StrąkKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.330
Telefon(91) 444-1981
E-mailtomasz.strak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie finansami: restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw, modele oceny zagrożenia bankructwem, wycena przedsiębiorstw; finanse publiczne: programowanie budżetowe, budżet zadaniowy, gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych; rewizja finansowa i audyt wewnętrzny: badania wyrywkowe, analiza ryzyka.
dr hab. prof. US Robert Piszkoprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.325
Telefon(91) 444-2052
E-mailrobert.piszko(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr inż. Ireneusz Miciułaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.327
Telefon(91) 444-1802
E-mailireneusz.miciula(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie finansami, ocena kondycji finansowej, wycena przedsiębiorstw, efektywność gospodarowania, modelowanie i symulacje procesów gospodarczych, cybernetyka ekonomiczna, systemy wspomagania decyzji, informatyka, prognozowanie, zarządzanie ryzykiem walutowym.
dr Agnieszka Preś-Perepeczoadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.328
Telefon(91) 444-2001
E-mailagnieszka.pres-perepeczo(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Budżetowanie, planowanie finansowe, ocena efektywności inwestycji, fuzje i przejęcia, źródła finansowania, rynek kapitałowy
dr Paweł Stępieńadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.327
Telefon(91) 444-1802
E-mailpawel.stepien(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Finanse przedsiębiorstw ukierunkowane na zagadnienia związane z wypłacalnością, credit ratingiem, płynnością finansową i strukturą kapitału, ponadto z restrukturyzacja finansowa i ryzyko finansowe.
dr Anna Koniecznaasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.328
Telefon(91) 444-2001
E-mailanna.konieczna(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Doktoranci
mgr Ilona Żelazowskadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Anna Rapacewiczdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Mykola Andreinkodoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Bartosz Oliwadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Marcin Pomieczyńskidoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Miłosz Rutkowskidoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Finansów
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailmilosz.rutkowski(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Jak do nas trafić


mapa wneiz