Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

dr hab. prof. US Jakub SwachaDyrektor Instytutu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.16
Telefon(91) 444-1908
E-mailjakub.swacha(at)usz.edu.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~jakubs
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystanie mechanizmów zaczerpniętych z gier w zarządzaniu (gamifikacja/grywalizacja), Zarządzanie informacją w organizacji (zarządzanie przechowywaniem danych, analiza sieci społecznościowych i obiegu informacji w organizacji), Wykorzystanie oprogramowania open-source w organizacji, Efektywność ekonomiczna technologii informatycznych.
dr hab. Ewa KrokZ-ca Dyrektora Instytutu
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.240
Telefon(91) 444-1950
E-mailewa.krok(at)usz.edu.pl
WWWpracownik.usz.edu.pl/ewakrok/
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie personelem, koncepcje zarządzania wiedzą w organizacjach, badanie i analiza potrzeb informacyjnych różnych grup społecznych oraz ich zaspokajanie, współpraca człowieka z komputerem, telepraca i e-learning.

Sekretariat
mgr Wiesława Czarneckaspecjalista, kierownik Sekretariatu
Stanowiskospecjalista, kierownik Sekretariatu
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.7
Telefon(91) 444-1915
E-mailiiwz.wneiz(at)usz.edu.pl
 
Brak zdjęcia

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
dr hab. prof. US Jakub SwachaKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.16
Telefon(91) 444-1908
E-mailjakub.swacha(at)usz.edu.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~jakubs
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystanie mechanizmów zaczerpniętych z gier w zarządzaniu (gamifikacja/grywalizacja), Zarządzanie informacją w organizacji (zarządzanie przechowywaniem danych, analiza sieci społecznościowych i obiegu informacji w organizacji), Wykorzystanie oprogramowania open-source w organizacji, Efektywność ekonomiczna technologii informatycznych.
prof. zw. dr hab. Zdzisław Szyjewskiprofesor zw.
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.8
Telefon(91) 444-1915
E-mailzdzislaw.szyjewski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Autor ponad 150 publikacji z zakresu projektowania, programowania i zastosowań informatyki; kierownik zespołów tworzących duże systemy informatyczne realizowane na potrzeby centralnych jednostek administracji państwowej i w ramach współpracy międzynarodowej. Wykonał liczne recenzje i opinie dotyczące projektów i koncepcji dużych systemów informatycznych. Obecne zainteresowania to zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą, workflow, standaryzacja w informatyce.
dr inż. Jarosław Wątróbskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.323
Telefon(91) 444-1996
E-mailjaroslaw.watrobski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Artur Kulpaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-1911
E-mailarturro.q(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Karolina Muszyńskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.13
Telefon(91) 444-1912
E-mailkarolina.muszynska(at)usz.edu.pl
WWWiiwz.wneiz.pl/karolina/
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
dr Michał Nowakowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.228
Telefon(91) 444-1941
E-mailmichal.nowakowski(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/nowakowski
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
E-biznes, grafika i fotografia cyfrowa, narzędzia typu RAD, portale informacyjne i korporacyjne, programowanie stron WWW (Flash, Java, PHP), systemy agentów programowych.
dr Olga Pilipczukadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.230
Telefon(91) 444-1943
E-mailolga.pilipczuk(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie informacją i wiedzą, Wizualizacje kognitywne oraz geowizualizacje przestrzenne,Zarządzanie procesami biznesowymi: zarządzanie kognitywne oraz inteligentne, kreatywne procesy biznesowe, Zarządzanie wizerunkiem, Systemy informatyczne w zarządzaniu.
dr Grzegorz Szyjewskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-1911
E-mailgrzegorz.szyjewski(at)usz.edu.pl
WWWict-trainer.pl
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
dr Tomasz Zdziebkoadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.230
Telefon(91) 444-1943
E-mailtomasz.zdziebko(at)usz.edu.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~tomekz
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Systemy automatycznej personalizacji serwisów WWW, metody odkrywania wiedzy z baz danych, e-marketing, copywriting, programowanie serwisów WWW, handel elektroniczny.
dr Tomasz Łukaszewskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-1911
E-mailtomasz.lukaszewski(at)usz.edu.pl
WWWwww.tomaszlukaszewski.pl
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie projektami, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji informatycznych oraz problematyka budowy strategii informatyzacji przedsiębiorstw.
dr Jerzy Marcinkiewiczst. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.19
Telefon(91) 444-1907
E-mailjerzy.marcinkiewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Systemy informacyjne organizacji, inżynieria wymagań użytkowników, projektowanie systemów informatycznych, modelowanie i projektowanie baz danych.
mgr Agnieszka Miluniecasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.13
Telefon(91) 444-1912
E-mailagnieszka.miluniec(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji
prof. zw. dr hab. Zygmunt DrążekKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.226
Telefon(91) 444-1956
E-mailzygmunt.drazek(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowania informatyki w gospodarce i podejmowaniu decyzji, zarządzanie strategiczne, multimedia i zdalne nauczanie.
dr inż. Marcin Mastalerzadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.324
Telefon(91) 444-1997
E-mailmarcin.mastalerz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Jakościowe i ilościowe sposoby obliczania efektywności systemów informatycznych i rentowności inwestycji IT, zarządzanie informacją, a także metody i techniki zarządzania strategicznego przedsiębiorstw.
dr Tomasz Komorowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.13
Telefon(91) 444-1912
E-mailtomasz.komorowski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
E-learning, procesy, metody i zastosowania nowoczesnych technologii internetowych w nauczaniu zdalnym i wspieraniu nauczania tradycyjnego, analiza i projektowanie serwisów internetowych, technologie komunikacyjne, praca grupowa i workflow, bazy danych i znacznikowe języki programowania.
dr Magdalena Kotnisadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.324
Telefon(91) 444-1997
E-mailmagdalena.kotnis(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Multimedia w procesie kształcenia, e-learning.
mgr Tomasz Naprawskiasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.324
Telefon(91) 444-1997
E-mailtomasz.naprawski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
prof. zw. dr hab. Agnieszka SzewczykKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.20
Telefon(91) 444-1838
E-mailagnieszka.szewczyk(at)usz.edu.pl
WWWwww.us.szc.pl/main.php/szewczyk
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym. Bezrobocie i ubóstwo w warunkach globalizacji.Zastosowanie Internetu w gospodarce- m.in. E-Biznes, ekonomiczne aspekty mediów społecznościowych. Trendy w konsumpcji dóbr informacyjnych. Tendencje i prognozowanie zagrożeń przestępczością komputerową w cyberprzestrzeni. Technologie multimedialne i mobilne.
dr hab. Ewa Krokadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.240
Telefon(91) 444-1950
E-mailewa.krok(at)usz.edu.pl
WWWpracownik.usz.edu.pl/ewakrok/
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie personelem, koncepcje zarządzania wiedzą w organizacjach, badanie i analiza potrzeb informacyjnych różnych grup społecznych oraz ich zaspokajanie, współpraca człowieka z komputerem, telepraca i e-learning.
dr Zbigniew Stempnakowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.322
Telefon(91) 444-1995
E-mailzbigniew.stempnakowski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Idea społeczeństwa informacyjnego i jej zastosowania w administracji, obieg dokumentów elektronicznych, aspekty jakości (spełnianie norm serii ISO), nowoczesne formy komunikacji (email, sms, komunikator itp.).
dr Barbara Wąsikowskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.227
Telefon(91) 444-1940
E-mailbarbara.wasikowska(at)usz.edu.pl
WWWwww.wasikowska.edu.pl
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Ogólny obszar naukowy: ekonomia behawioralna. Szczegółowy obszar naukowy: prowadzenie badań i eksperymentów naukowych dotyczących analizy zachowania konsumentów przy użyciu metod neuronauki poznawczej oraz metod sztucznej inteligencji.
dr Agata Wawrzyniakadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.227
Telefon(91) 444-1940
E-mailagata.wawrzyniak(at)usz.edu.pl
WWWwawrzyniak.edu.pl/
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr Grzegorz Wojarnikadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.19
Telefon(91) 444-1907
E-mailgrzegorz.wojarnik(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Hurtownie danych i techniki OLAP, programowanie obiektowe, narzędzia programistyczne typu RAD, projektowanie baz danych, zarządzanie dokumentami.
dr Marek Mazurst. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.228
Telefon(91) 444-1941
E-mailmarek.mazur(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Informatyka stosowana, metodologiczne podstawy badania oddziaływania informacji i informatyki na gospodarkę, ekonomika informacji, prawne uregulowania w sferze informacyjnej i informatyki, społeczno-gospodarcze skutki rozwoju informatyki.

Katedra Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej
prof. dr hab. inż. Kesra NermendKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.10
Telefon(91) 444-1914
E-mailkesra.nermend(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
dr hab. prof. US Jacek CypryjańskiKierownik Zakładu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.18
Telefon(91) 444-1910
E-mailjacek.cypryjanski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Systemy informacyjne zarządzania, informatyzacja przedsiębiorstw (strategia, planowanie, aspekty ekonomiczne), teorie informacji.
prof. dr hab. inż. Kesra Nermendprofesor
Stanowiskoprofesor
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.10
Telefon(91) 444-1914
E-mailkesra.nermend(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr inż. Anna Borawskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.17
Telefon(91) 444-1909
E-mailanna.borawska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr Piotr Ogonowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.322
Telefon(91) 444-1995
E-mailpiotr.ogonowski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Zakład Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych
dr hab. prof. US Małgorzata ŁatuszyńskaKierownik Zakładu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.11
Telefon(91) 444-1916
E-mailmalgorzata.latuszynska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr inż. Mateusz Piwowarskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.323
Telefon(91) 444-1996
E-mailmateusz.piwowarski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr inż. Paweł Ziembaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.229
Telefon(91) 444-1942
E-mailpawel.ziemba(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Barbara Królikowskast. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.17
Telefon(91) 444-1909
E-mailbarbara.krolikowska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
mgr inż. Piotr Niemcewiczasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.229
Telefon(91) 444-1942
E-mailpiotr.niemcewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Doktoranci
mgr Shivan Fatedoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr inż. Anna Pilarczyk doktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr inż. Tomasz Rzeźnikdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Jak do nas trafić


mapa wneiz