Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
r1 Być dobrym. To dobry interes.
Anita Roddick

Plebiscyt „Równa Firma"

1. Cel plebiscytu

Głównym celem plebiscytu jest nagrodzenie przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, aby motywować je do takich działań, oraz aby promować społeczną odpowiedzialność biznesu w środowisku lokalnym.
Cele pośrednie to:
- badanie firm pod względem społecznej odpowiedzialności i aktywności wśród studentów,
- stworzenie możliwości kontaktu środowiska biznesowego ze środowiskiem studenckim,
- zwiększenie świadomości roli społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i przedsiębiorstw.
Uzasadnienie
Studenci przygotowując plebiscyt, będą mieli okazję dogłębniej poznać tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Będą oceniać przykłady działań CSR, co wpłynie na zwiększenie ich poziomu wiedzy w tym zakresie oraz zwiększenie świadomości o istotności tego zagadnienia. Chcieli byśmy aby ocena firm pod tym kątem i ich wyróżnienie, stało się motywacją do dalszych działań w tym zakresie i aby spowodowało, że chętniej będą brać pod uwagę angażowanie się w projekty mające wpływ na rozwój środowiska lokalnego.
Promocja projektu w mediach wpłynie pozytywnie na wizerunek uczestniczących w nim firm, nie tylko wśród studentów i pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ale również w otoczeniu.
Wymaga się od studentów, aby byli przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zaraz po ukończeniu studiów. Stąd też plebiscyt ma za zadanie integrację tych środowisk, aby ułatwić im współpracę w przyszłości, umożliwić poznanie siebie nawzajem.

2. Organizatorzy

Organizatorami plebiscytu są młodzi pracownicy naukowi oraz członkowie Koła Naukowego  Biznes - Innowacje - Networking.

3. Grupy, do których skierowany jest projekt

Przedsiębiorstwa: firmy z województwa zachodniopomorskiego.
Studenci: organizatorzy projektu, pozostali studenci oceniający uczestników plebiscytu za pomocą ankiet.
Młodzi pracownicy naukowi WNEiZ: organizatorzy, pracownicy naukowi zaangażowani w realizację projektu.
Media: rola informatora, przekazywanie informacji o projekcie.
Władze samorządowe: patroni przedsięwzięcia wspierający inicjatywy społecznie odpowiedzialne w środowisku lokalnym i regionalnym.

4. Nazwa plebiscytu
Równa Firma"

Słowo „równa" z jednej strony ma symbolizować potoczne określenie używane przez młodzież (również studentów), czegoś co uważane jest za fajne. Określenie wskazuje, że młode osoby przyznają tę nagrodę i firma oceniania jest z ich perspektywy . Z drugiej zaś ma odnosić się do skojarzenia równiej (prostej) drogi, którą zmierzają firmy. Oznacza to drogę według zasad etycznych i społecznie odpowiedzialnych. Kolejnym skojarzeniem może być równowaga jaką osiągają przedsiębiorstwa między działaniami zmierzającymi ku rentowności oraz działaniami wspierającymi ich otoczenie.

5. Przebieg plebiscytu

W dniu 2.032.2019 r. plebiscyt zostanie ogłoszony. Tego dnia, do przedsiębiorstw zostanie rozesłana informacja o możliwości zgłoszenia się do plebiscytu, a ogłoszenie o jego rozpoczęciu zostanie umieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Uruchomiona zostanie również indywidualna strona internetowa plebiscytu. Każdy (student, przedsiębiorca, pracownik firmy, itd.) będzie mógł zgłosić swojego kandydata do plebiscytu. Organizatorzy do 30 marca 2018 r. skontaktują się z jej przedstawicielem w celu uzyskania formalnej zgody na udział w plebiscycie. Spośród firm, które wyrażą zgodę na udział w plebiscycie, na podstawie danych uzyskanych zgodnie z regulaminem plebiscytu, zostaną wybrane firmy działające w strategii CSR w trzech kategoriach: edukacja i rozwój, innowacje społeczne, aktywność społeczna. Podczas tajnego posiedzenia komisji, które odbędzie się dnia 2 kwietnia, zostanie wybrany laureat tytułu „Równa Firma" oraz laureaci wcześniej wspomnianych kategorii. Zwycięzcy zostaną przedstawieni na gali wręczenia nagród w dniu 9 kwietnia. Z całości prac zostanie opracowany przez studentów i opublikowany na stronie internetowej plebiscytu raport, na temat roli społecznej odpowiedzialności firm w województwie zachodniopomorskim.

Jak do nas trafić


mapa wneiz