Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
terminal promowy Projekt dr. hab. prof. US Christiana Lisa znalazl się wśród 3 polskich wybranych i dofinansowanych projektów ze środkow instrumentu "Łącząc Europę" (z ang. Connecting Europe Facility – CEF).


Według komunikatu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, po przeprowadzonej ocenie oraz rekomendacji Komisji Europejskiej, zatwierdzonej 25 marca br. przez państwa członkowskie, wsparcie z tzw. puli ogólnej, czyli środków Instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF), otrzymały 3 polskie projekty.

Jeden z nagrodzonych projektów, spośród 148 projektów zgłoszonych, był projekt pracowników szczecińskich uczelni: dr. hab. prof. US Christiana Lisa z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i dr. Dariusza Bernackiego z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wygrany projekt inwestycyjny to analiza kosztów-korzyści (AKK) dla zadania inwestycyjnego „Eliminacja wąskich gardeł „ostatniej mili” – budowa parkingu rezerwowego w terminalu promowym w Świnoujściu.

Na 3 wygrane projekty z Polski przewidziano łącznie kwotę 6,6 mln Euro.

Realizacja projektu znacząco przyczyni się do poprawy zdolności przeładunkowych terminalu promowego w Świnoujściu oraz usprawni odprawy samochodów ciężarowych udających się do Szwecji.

Do oceny Komisji Europejskiej przekazanych zostało dziewięć wniosków aplikacyjnych przez beneficjentów z Polski. Pięć z nich to przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, a cztery wnioski dotyczyły projektów studyjnych. Ostatecznie wsparcie otrzyma 67 inwestycji z UE, w tym trzy z Polski

Jak do nas trafić


mapa wneiz