Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Rozstrzygnięcie Konkursu Debiut Naukowy 2011 Konkurs organizowany przez Biuro Parlamentarne prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka na innowacyjny artykuł, esej w ramach projektu Debiut Naukowy 2011, którego tematem przewodnim jest Zrównoważony rozwój został rozstrzygnięty. Rada Naukowa zakwalifikowała do publikacji artykuł Elżbiety Szarugi – magistrantki prof. US dr hab. B. Kryk.

Organizatorem konkursu jest Biuro Parlamentarne prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka we współpracy z PWSZ w Raciborzu oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych z Ukrainy.

W tegorocznej edycji nadesłano ok. 300 artykułów z różnych dziedzin. Prace zostały nadesłane przez magistrantów i doktorantów z kilkudziesięciu najważniejszych uczelni w Polsce, w tym z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz z kilku uczelni wyższych z Ukrainy (głównie Kijów, Żytomierz, Czerkasy).

Konkurs zakończy się międzynarodową konferencją naukową, która odbędzie się 2 kwietnia 2012 r. w Warszawie, z udziałem wielu naukowców i gości, z Przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem. Z tej okazji zostanie wydana publikacja, tj. recenzowane sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej. Znajdzie się w niej około 50 artykułów, z czego 28 zostało napisanych przez studentów z polskich uczelni. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji zaprezentują swój punkt widzenia na dany problem podczas międzynarodowej konferencji w Warszawie.

Rada Naukowa do publikacji zakwalifikowała artykuł Elżbiety Szarugimagistrantki prof. US, dr hab. B. Kryk.

Jak do nas trafić


mapa wneiz