Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Dr Dominik Rozkrut Dr Dominik Rozkrut z Instytutu Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Dr Rozkrut jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Statystyki US, a od 2007 roku kierował pracami Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Jego zainteresowania naukowe to: ekonomia, ekonometria, analiza szeregów czasowych, rynki kapitałowe, polityka ekonomiczna oraz badania koniunktury gospodarczej.

Jak do nas trafić


mapa wneiz