Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
logo_US Podczas pierwszego w tym roku akademickim posiedzenia Senatu US nastąpiło wręczenie nagród dla Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród laureatów znalazła się mgr Małgorzata Zakrzewska z Katedry Makroekonomii, Instytutu Ekonomii WNEiZ, zajmując wysokie 2 miejsce wśród kandydatur zgłoszonych przez Rady Wydziału wszystkich wydziałów US.


Konkurs na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego jest corocznie ogłaszany przez Rektora US. Kandydatury ewaluowane są pod względem osiągnięć naukowych (publikacje, międzynarodowe staże naukowe), projektowych (projekty międzynarodowe) oraz upowszechniania nauki (wystąpień na konferencjach zagranicznych i krajowych).

Jak do nas trafić


mapa wneiz