Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
GPW W dniu 18 grudnia 2017 r. ogłoszono wyniki Konkursu Prezesa Zarządu GPW na najlepsze prace licencjackie i magisterskie nt. rynku kapitałowego. Nagrodę główną za pracę magisterską otrzymała absolwentka WNEiZ mgr Alicja Marcjaniuk.


Tytuł nagrodzonej pracy:
Wpływ leasingu zwrotnego na wartość spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2014

Kapituła konkursu doceniła autorkę za "nowatorskie ujęcie znaczenia wybranych danych z raportów finansowych na wycenę przedsiębiorstw.

Promotorem nagrodzonej pracy była prof. dr hab. Wanda Skoczylas z Katedry Pomiaru Dokonań i Controllingu WNEiZ US.

Więcej informacji o wynikach konkursu >>>

Warto dodać, że laureatka konkursu jest również wykonawcą w projekcie badawczym "Wpływ transakcji leasingu zwrotnego na wartość rynkową i wyniki finansowe przedsiębiorstw",  dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (2015/19/N/HS4/03029), którego kierownikiem jest mgr Mateusz Czerwiński z Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw US.
foto1- GPW - Laureaci konkursu w towarzystwie promotorów oraz Prezesa Zarządu GPW dr. Marka Dietla oraz Prezesa Rady Giełdy dr. Wojciecha Nagela
foto2 - Laureatka mgr Alicja Marcjaniuk odbiera gratulacje od Prezesa Zarządu GPW dr. Marka Dietla
foto3 - Laureatka mgr Alicja Marcjaniuk - Krótkie przedstawienie tematu nagrodzonej pracy magisterskiej
foto4 - Laureatka mgr Alicja Marcjaniuk oraz Pani promotor prof. Skoczylas

Jak do nas trafić


mapa wneiz