Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Wszyscy studenci I roku I stopnia WNEiZ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązani są odbyć szkolenie biblioteczne on-line, wg następującej procedury:

  1. Należy zalogować się na stronę szkolenia.bg.szczecin.pl
       wybrać  w menu głównym (po lewej) : Test i login studenta

  2. wybrać Bibliotekę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  3. zapoznać się z prezentacją i zaliczyć dołączony test (istnieje dowolna liczba podejść).

 

Zaliczenie zostanie potwierdzone wpisem do indeksu (pod koniec semestru - po otrzymaniu przez studentów kart egzaminacyjnych).

Wpisy będą dokonywane w Ośrodku Informacji Naukowej  Biblioteki Ekonomicznej (pok. 0216) przez mgr. T. Zajączkowskiego

Jak do nas trafić


mapa wneiz