Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Oferta Instytutu Ekonometrii i Statystyki

Lp. Temat współpracy Osoba do kontaktów Tel. kontaktowy e-mail
1 Wycena nieruchomości
Analiza rynku nieruchomości
dr hab. prof. US S. Kokot
dr hab. prof. US I. Foryś
91 4442130 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Wycena aktywów przedsiębiorstwa dr Ch. Lis 91 4442130 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3 Wycena marki dr Ch. Lis 91 4442130 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4 Prognozowanie zjawisk gospodarczych dr W. Kuźmiński
dr B. Batóg
91 4442130
91 4441978
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5 Budowa strategii gmin, powiatów, miast
Ewaluacja strategii
dr A. Gdakowicz
dr M. Mojsiewicz
91 4442130
91 4441998
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 Analizy i prognozy rynku pracy dr M. Rozkrut
dr M. Mojsiewicz
dr B. Bieszk-Stolorz
dr hab. I. Markowicz
91 4441947
91 4441998
91 4441973
91 4441973
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7 Badania rynku
Analizy statystyczne, w tym badanie wydajności pracy i absencji pracowników
Ekspertyzy ekonomiczne
dr P. Baran
dr M. Mojsiewicz
91 4441994
91 4441998
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8 Monitorowanie i ocena rozwoju regionalnego dr B. Batóg
dr M. Mojsiewicz
91 4441978
91 4441998
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9 Gospodarka wodna dr hab. prof. US J. Batóg 91 4442121 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10 Gospodarka morska dr Ch. Lis
dr W. Kuźmiński
91 4442130
91 4442130
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11 Konstrukcja i interpretacja ankiet dr M. Mojsiewicz 91 4441998 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 Studia wykonalności, ocena efektywności inwestycji
Analiza ryzyka kredytowego
Analiza i diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej
dr hab. prof. US J. Batóg
dr Ch. Lis
91 4442121 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zrealizowane prace
 • Metodologiczne studium w zakresie wycen mieszkań komunalnych w Szczecinie, praca zbiorowa pod red. J.Hozera, Szczecin 1994 (zlecenie Gminy Miasto Szczecin).
 • Sugestie do planu gospodarczego rozwoju Lipian, praca zbiorowa pod red. J.Hozera, Szczecin 1992.
 • Ekonomiczna analiza możliwości podwyższenia średniej płacy miesięcznej w FMB "Bumar-Hydroma" o 100 zł od 1 stycznia 1995, praca zbiorowa pod red. J.Hozera, Szczecin 1995.
 • Klasyfikacja 413 spółek i przedsiębiorstw objętych PPP dla potrzeb alokacji do IX NFI, Batóg J., Batóg B., Biszof K., Gazińska M., Tarczyński W., Szczecin 1995 (zlecenie IX NFI).
 • Algorytm szacowania ekonomicznych skutków zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, Praca zbiorowa pod red. J.Hozera (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), Szczecin 1996.
 • Analiza ryzyka kredytowego na dzień 30.09.1996, Pomorski Bank Kredytowy S.A. Grupa Pekao S.A., Batóg J., Pilarczyk K., Wojciechowska M., Szczecin 1997.
 • Baza danych o przedsiębiorstwach Polski północno-zachodniej, W. Tarczyński, J. Batóg i inni, Szczecin 1998 (zlecenie Pomorskiego Funduszu Kapitałowego).
 • Program restrukturyzacji ZNTK Stargard S.A. w latach 1999-2002, Batóg J., Gazińska M., Wawrzyniak K., Szczecin 1999.
 • Wstępne studium wykonalności oraz ocena ekonomiczna modernizacji i rozbudowy lotniska Szczecin-Goleniów, Batóg. J., Szczecin 2000 (zlecenie Stowarzyszenia Komunalnego Euroregionu Pomerania).
 • Wstępne studium wykonalności oraz ocena ekonomiczna kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Kobylanka, J. Batóg, Szczecin 2000 (zlecenie Stowarzyszenia Komunalnego Euroregionu Pomerania).
 • Wariantowe scenariusze rozwoju infrastruktury społecznej województwa zachodniopomorskiego, J. Batóg (współautor), Szczecin 2000, (zlecenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego).
 • Przyszłość Szczecina. Procesy demograficzne i ich wpływ na strukturę gospodarczą i rozwój usług, Batóg J., Gazińska M., Szczecin 2000 (zlecenie Zarządu Miasta Szczecina).
 • Analiza i diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, lata 1997-1999, Batóg J., Gazińska M., Szczecin 2000.
 • Przyszłość Szczecina. Prognoza rynku pracy 2015. Struktura, uwarunkowania, tendencje, Batóg J., Gazińska M., Mojsiewicz M., Guzowska M., Bojanowska J., Szczecin 2000 (zlecenie Zarządu Miasta Szczecina).
 • Badanie wydajności pracy pracowników Stoczni Szczecińskiej S.A. zatrudnionych w zawodzie spawacza ręcznego (kod zawodu 1030), Batóg J., Gazińska M., Mojsiewicz M., Szczecin 2001 (zlecenie Stoczni Szczecińskiej S.A.).
 • Opracowanie systemu ewidencjonowania osób niepełnosprawnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, J. Batóg (współautor), Szczecin 2001 (zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Szczecinie).
 • Opłaty za usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Analiza i ocena wariantu taryf, Batóg J., Gazińska M., Szczecin 2001 (zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie).
 • Wykonanie oprogramowania do komputerowej bazy danych dla osób niepełnosprawnych wraz z zaopiniowaniem ankiety, Batóg J., Baran P., Gazińska M., Guzowska M., Szczecin 2001 (zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie).
 • Wstępne studium wykonalności oraz ocena ekonomiczna projektu "Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie na linii Szczecin-Kołobrzeg", Batóg. J., Szczecin 2001 (zlecenie Stowarzyszenia Komunalnego Euroregionu Pomerania - Instytutu Rozwoju Regionalnego).
 • Ocena wariantów projektów inwestycyjnych gospodarki ściekami w Mieście i Gminie Kożuchów, Batóg J., Gazińska M., Szczecin 2002 (zlecenie Stowarzyszenia Komunalnego Euroregionu Pomerania - Instytutu Rozwoju Regionalnego).
 • Analiza wrażliwości projektu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, Batóg J., Gazińska M., Tarczyński W., Szczecin 2002 (zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie).
 • Zestaw wskaźników oceniających realizację celów szczegółowych Strategii Rozwoju Szczecina, Batóg J., Batóg B., Gazińska M., Łuniewska M., Majewski S., Mojsiewicz M., Rozkrut D., Szczecin 2003 (zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie).
 • Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015, Batóg J. (współautor), Szczecin 2005 (zlecenie RBGP).
 • Ocena realizacji Strategii Miasta Szczecina. Zestaw wskaźników oceniających realizację celów szczegółowych Strategii Rozwoju Szczecina, Batóg J., Batóg B., Gazińska M., Hozer J., Łuniewska M., Majewski S., Mojsiewicz M., Rozkrut D., Rozkrut M., Wawrzyniak K., Szczecin 2005 (zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie).
 • Opinia na temat wielkości utraconych korzyści materialnych przez INFRAPARK POLICE S.A. wskutek opóźnienia realizacji inwestycji na terenie nr 11 Polickiego Parku Przemysłowego, AWIZ Wycena i Zarząd Nieruchomości, Batóg J., Foryś I., Szczecin 2008 (zlecenie Infraparku Police S.A).
 • Ocena realizacji celów strategicznych i kierunkowych Strategii Rozwoju Szczecina ocena stanu realizacji celów z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej, Batóg J., Batóg B., Gazińska M., Łuniewska M., Majewska A., Majewski S., Mojsiewicz M., Rozkrut M., Szczecin 2008 (zlecenie Gminy Miasto Szczecin).
 • Ekspertyza na temat wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego i jego konsekwencji dla zadań samorządu województwa, Batóg J., Batóg B., Mojsiewicz M., Rozkrut M., Tarczyński W., Szczecin 2009 (zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego).
 • Raport z opracowania i przetestowania metod prognozowania wskaźników rozwoju regionalnego w ramach systemu monitorowania rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Batóg J., Batóg B., Mojsiewicz M., Tarczyński W., Szczecin 2010 (zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego).
 • System monitorowania i prognozowania popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim, zawierający opracowanie 5-letniej prognozy dynamiki i kierunków popytu na pracę oraz projekt i prezentacja rekomendowanego do wdrożenia modelu monitorowania i prognozowania zmian potrzeb kadrowych i popytu na pracę. W ramach badania „Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kompetencji i usług szkoleniowych” w ramach projektu „Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy”, Batóg J., Batóg B., Mojsiewicz M., Rozkrut M., CRSG, PSDB, Szczecin 2010 (zlecenie WUP w Szczecinie).
 • Analiza i prognoza dochodów i wydatków publicznych w Polsce Zachodniej, województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego, Batóg J., Szczecin 2011 (zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego).
 • Analiza i diagnoza problemu długotrwałego bezrobocia w powiecie sulęcińskim, projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie „PI–PWP TRANSADAPT” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, B. Bieszk-Stolorz, A. Gdakowicz. I. Markowicz, Szczecin 2012.

Jak do nas trafić


mapa wneiz