Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Oferta Instytutu Zarządzania i Inwestycji

Lp. Temat współpracy Osoba do kontaktów Tel. kontaktowy e-mail
1 Planowanie, dobór, motywowanie, ocena, rozwój pracowników zgodnie z celami i strategią przedsiębiorstwa (dobór metod i narzędzi dla poszczególnych etapów gospodarowania kapitałem ludzkim z uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych przedsiębiorstwa).
Dopasowanie struktury organizacyjnej do potrzeb podmiotu, przygotowanie strategii outplacementu
dr Barbara Czerniachowicz 91 444 2015 512 333 965 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Zakładanie działalności gospodarczej, pisanie biznesplanu, analiza rynku, konkurencyjności pomysłu, alternatywnych działań, identyfikacja zagrożeń i słabości oraz mocnych stron i szans rynkowych, prognozy finansowe, ustalanie harmonogramu działań dr Barbara Czerniachowicz 91 444 2015 512 333 965 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3 Tworzenie systemów kompetencyjnych (w tym profili pożądanych kompetencji), diagnoza potencjału kompetencyjnego pracowników, identyfikacja luk kompetencyjnych, powiązanie kompetencji pracowniczych z kluczowymi kompetencjami organizacji, identyfikacja kierunków działań mających na celu niwelowanie luk kompetencyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych przedsiębiorstw dr Anna Wieczorek-Szymańska 91 444 2015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4 Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR: wdrażanie koncepcji CSR w przedsiębiorstwie, analiza korzyści płynących dla przedsiębiorstwa stosującego CSR, analiza głównych narzędzi CSR dr Wojciech Leoński 91 444 2026 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5 Audyt kapitału intelektualnego przedsiębiorstw dr Karolina Beyer 91 444 2026 602 221 060 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 Budowa strategii zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach dr Karolina Beyer 91 444 2026 602 221 060 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7 Identyfikacja cech przedsiębiorstw rodzinnych wobec nierodzinnych; specyfika funkcjonowania firm rodzinnych; wartości rodzinne; proces sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych; systemy nadzoru rodzinnego; kształtowanie struktury własności i jej wpływ na pozycję podmiotu dr Malwina Szczepkowska 91 444 2015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8 Identyfikacja źródeł krótkookresowej i długofalowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Opracowanie strategii konkurowania dr hab. prof. US Maria Białasiewicz 91 444 2023 608 503 850 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9 Badanie jakości usług dr Anna Bielawa 501 037 499 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10 Badania i ewaluacja potencjału w zakresie inicjatyw klastrowych dr Katarzyna Szopik-Depczyńska 507166608 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11 Klastry, społeczna odpowiedzialność biznesu mgr Katarzyna Kazojć 516 133 150 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak do nas trafić


mapa wneiz