Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Najlepszych pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie zachodniopomorskim, gościli młodzi pracownicy nauki oraz studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, w dniu 14 marca 2013 r., podczas Gali wręczenia wyróżnień oraz statuetki „Równa Firma 2013”. Plebiscyt miał na celu nagrodzenie przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, aby motywować je do działań z zakresu CSR, oraz aby promować społeczną odpowiedzialność biznesu w środowisku lokalnym.

W Gali udział wzięli przedstawiciele firm: LemonLama, Best-Bud S.C. I. Wyrzykiewicz, B. Kameduła, Namaxa Tour, Przedsiębiorstwa Budowlano-Transportowego ARBET, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, Calbud Sp. z o.o., MILEX Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "CHEMLAND", Kino Pionier 1909, Columbus Coffee, Dom Lekarski S.A.

Gości serdecznie przywitali organizatorzy, wręczając pakiety upominków, które na ten cel przekazali patroni Plebiscytu (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta Szczecin, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Uniwersytet Szczeciński) oraz Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WNEiZ US, dr hab. Tomasz Bernat.

Galę poprowadziła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Plebiscytu, Katarzyna Kazojć. Przy stole prezydialnym zasiadła również przedstawicielka Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Pani Agnieszka Kuczyńska. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w opinii studentów oraz oceny przez nich działań CSR podejmowanych przez nominowane do Plebiscytu firmy. Dyrektor Biura ZPPZ Lewiatan (patron wydarzenia), Pan Grzegorz Szulc, trafnie podsumował, że pewne działania, uznawane przez młodych ludzi za społeczną odpowiedzialność, są w zakresie podstawowych obowiązków pracodawców.

Statuetkę „Równa Firma 2013”, którą ufundował Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, otrzymało przedsiębiorstwo Calbud Sp. z o.o., uzyskując największą łączną ilość punktów ze wszystkich etapów Plebiscytu. Poza podstawową działalnością budowlano-developerską, firma aktywnie wspiera działalność kulturalną, sportową, otoczenie lokalne i dba o pracowników. Nagrodę odebrał Dyrektor Generalny Calbud Sp. z o.o., Pan Szymon Kreft.

Jak do nas trafić


mapa wneiz