Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

GEWW dniach 18-23 listopada 2013 roku Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania aktywnie włączył się w obchody GEW, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, proponując z inicjatywy dr hab. Ewy Frąckiewicz, prof. US projekt Przedsiębiorczość od juniora do seniora.

Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, licealiści, studenci i seniorzy wzięli udział w różnych wydarzeniach animowanych przez pracowników AIP US, WNEiZ, WH oraz studentów, których celem było promowanie przedsiębiorczych postaw.

Przedsiębiorczość według przedszkolaków

Podczas spotkania w przedszkolu przeprowadzony został konkurs plastyczny o tematyce szeroko pojętej przedsiębiorczości. Dzieci wykonały prace plastyczne ukazujące obraz biznesu.

Koordynatorki: mgr Agnieszka Mastalerz i mgr Marta Łakomy z Katedry Mikroekonomii, Instytut Ekonomii WNEiZ.

Zdjęcia          Video

Przedsiębiorczość na co dzień - szkoła podstawowa

Uczniowie 6. klasy Szkoły Podstawowej nr 51 rozwijali swoje umiejętności przedsiębiorcze podczas gry Cashflow, wymyślonej przez Roberta Kiyosaki. Celem gry było nauczenie graczy koncepcji inwestowania i zarabiania pieniędzy.

Spotkanie prowadziła Monika Smoguła z AIP US.

Zdjęcia           Video

Z przedsiębiorczością za pan brat - gimnazjum

Podczas lekcji przedsiębiorczości uczniowie Gimnazjum nr 6 w Szczecinie zdobywali cenną wiedzę na temat przedsiębiorczości, będąc uczestnikami gry. Gra miała formę quizu wiedzy. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Ponadto gimnazjaliści przedstawili swój sposób postrzegania przedsiębiorczości.

Spotkanie zorganizowali studenci WNEiZ w osobach: Agnieszka Kuczyńska, Agnieszka Wojnarowska, Katarzyna Zioło, Paulina Iwaszczyszyn, Agata Tomaszewska, Paulina Król i Adam Weinert.


Co licealiści wiedzą o przedsiębiorczości?

W grupie licealistów przeprowadzono warsztaty pod hasłem „Przedsiębiorczość społeczna" wraz z quizem z nagrodami. Celem tego spotkania było podniesienie świadomości uczniów na temat funkcjonowania oraz roli przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej. Za ważne uznano upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, zapewnienie szerszej wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych, czy zwalczanie istniejących stereotypów.

Warsztaty prowadziła Paulina Kuczyńska z AIP US.

Zdjęcia           Video

Student przedsiębiorcą

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mieli okazję dowiedzieć się na czym polega autoprezentacja oraz czy ma ona wpływ na postrzeganie nas przez otoczenie. Celem spotkania było uświadomienie studentom, iż dobra autoprezentacja, którą możemy sami kreować, pomaga w byciu przedsiębiorczym oraz w odniesieniu sukcesu w życiu zawodowym.

Warsztaty prowadziła Katarzyna Erlichowska z AIP US.

Zdjęcia           Video

Przedsiębiorczy senior

Podczas warsztatów skierowanych do grupy wiekowej 60+, uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytania: Co to jest przedsiębiorczość? Kim jest przedsiębiorca? Co charakteryzuje postawę przedsiębiorczą? oraz planowali realizację wybranego przez siebie projektu wymagającego przedsiębiorczości.

Spotkanie zorganizowała mgr Monika Kalinowska wraz z dr Beatą Bugajską z Instytutu Pedagogiki, a prowadziły Weronika Kędzioła i Aleksandra Warakomska, studentki WNEiZ.

Zdjęcia           Video

Jak do nas trafić


mapa wneiz