Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
27 marca br. na Naszym Wydziale już po raz drugi odbył się Dzień Ekonomisty. Tematem tegorocznego wydarzenia było 3*E – Etyka, Etykieta i Ekonomia, który zainteresował wielu słuchaczy, w tym studentów oraz naszych gości.

W programie zaplanowano wykłady, dyskusje, prezentacje kół naukowych działających na Wydziale, a także – występ artystyczny młodych muzyków.

W części poświęconej etyce wystąpili: dr hab. prof. US B. Kryk (Odpowiedzialność firm), dr  M. Młokosiewicz (Etyka firmy a etyka pracownika), prof. dr hab. D. Zarzecki (Swiat finansów a etyka), ks. dr G. Chojnacki (Kodeks etyczny) oraz praktyk biznesu p. Dariusz Wojcieszek. Prelegenci przedstawili zarówno korzyści jak i dobre i niechlubne przykłady zachowań firm na konkurencyjnych rynkach. Te krótkie prezentacje stanowiły tło dla dalszej dyskusji, którą w formie debaty oksfordzkiej ze studentami poprowadziła mgr  M. Zakrzewska. Wśród poruszanych tematów były m.in. te dotyczące wrażliwości klientów na zachowania prospołeczne firm czy istnienia uniwersalnych zasad w biznesie. Okazało się, że większość uczestników tej części spotkania odpowiadając na pytanie: „Czy można pogodzić etykę z biznesem?" odpowiedziała przecząco.

Druga część spotkania dotyczyła etykiety, w której gość Wydziału p. R. Weczer w szczególności zwrócił uwagę na kulturę słowa, w tym znaczenie słów: dzień dobry, dziękuję i przepraszam, zasady pisania SMS-ów, oraz na profesjonalny wygląd menedżera. Słuchacze w swoich wypowiedziach odnosili się do własnych doświadczeń i zwracali uwagę problem zapominania o zasadach dobrego zachowania.

W czasie przerwy miał miejsce występ muzyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 51 oraz szkoły w Przecławiu, grających na flażoletach, niewielkich piszczałkach, jednych z najprostszych instrumentów dętych. Dzieci przygotowały 8 utworów oraz – niespodziankę dla uczestników Dnia Ekonomisty. Wszystkich zaprosiły do zaśpiewania „ekonomicznej" piosenki. Przesympatyczny mini koncert został przygotowany przez p. B. Łoziuk oraz p. I. Wierzbicką, a zorganizowany przez dr G. Leśniewską.

Jak do nas trafić


mapa wneiz