Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Prof. Andrzej Koźmiński Instytut Zarządzania i Marketingu był organizatorem spotkania z Prof. Andrzejem K. Koźmińskim nt. "Przywództwo w kryzysie” , które odbyło się w dniu 10 grudnia 2013 r.

pdf Okolicznościowy plakat
W dniu 10 grudnia 2013 roku z inicjatywy Forum Gryf, Business Centre Club oraz Instytutu Zarządzania i Marketingu na Naszym Wydziale odbyła się konferencja z gościnnym udziałem profesora Andrzeja K. Koźmińskiego (ekonomista i socjolog, profesor zarządzania; wieloletni Rektor, a obecnie Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, członek Polskiej Akademii Nauk, felietonista Rzeczpospolitej; wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, autor wielu książek na temat przywództwa publikowanych w różnych językach (nawet chińskim))
Przewodnią tematyką konferencji było przywództwo w kryzysie.
Uczestnikami konferencji,  oprócz środowiska naukowego byli także przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej, edukacji oraz organizacji pozarządowych. Aulę Nową im. prof. Przemysława Małka wypełniło blisko 100 gości. Aktywność i różnorodność środowisk potwierdza duże zainteresowanie tą tematyką w obecnych czasach, a także obecność i znaczenie przywództwa w różnych obszarach życia: politycznego, ekonomicznego, społecznego, intelektualnego, sportowego, duchowego, artystycznego.
Konferencję zainaugurował prof. US Jacek Batóg, prodziekan WNEiZ US, następnie prof. US Edyta Rudawska, dyrektor Instytutu Zarządzania i Marketingu zaprezentowała zgromadzonym przedsiębiorcom propozycję obszarów współpracy.
Główna część konferencji, czyli rozważania na temat współczesnego przywództwa rozpoczęły się od analizy obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Zdaniem prof. Koźmińskiego, elementem kryzysu jest osłabnięcie instynktu przedsiębiorczości i powstałe zjawisko tzw. masowej przedsiębiorczości, co wynika m.in. z biurokratyzacji, oraz uogólnionej niepewności, która przejawia się tym, iż ważne elementy funkcjonowania organizacji stają się coraz trudniejsze do przewidzenia, jak np. fluktuacje rynków finansowych czy wynik sytuacji na Ukrainie.
Po wystąpieniu prof. Koźmińskiego odbyła się dyskusja plenarna.
Konferencji towarzyszyło także spotkanie prof. Koźmińskiego ze studentami naszego Wydziału, którzy licznie zgromadzeni wysłuchali wykładu oraz mieli możliwość zadania gościowi wielu interesujących pytań.

Jak do nas trafić


mapa wneiz