Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Szkoła Giełdowa 14.10.2016 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności Szkoły Giełdowej w Szczecinie.Uroczystość uświetnił wykład otwarty na temat:

„Oszczędności długoterminowe w Polsce”,

który wygłosiła Pani Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

prof. dr hab. Małgorzata Zalewska


Również odbyły się wystąpienia:

- JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka,
- Dziekana WNEiZ prof. zw. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego
- oraz dyskusja.

Inauguracja jest świetną okazją do promocji i reklamy organizowanych przez WNEiZ wraz z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. kursów specjalistycznych.

Jak do nas trafić


mapa wneiz